با عادات افراد بسیار مقاوم آشنا شوید

اگر فکر می کنید افراد موفق هرگز نا امید یا دلسرد نمی شوند اشتباه می کنید. آنها برای رهایی و رفع این وضع راهکارهایی دارند. اگر شما نیز می خواهید مقاوم باشید و سختی های روزگار از مسیر دورتان نکند این راهکارها را به کار ببندید:

  • هدف تان را مشخص کنید

هدف تان را به خوبی بشناسید. مانند جریان برق می ماند. بدون آن نمی دانید به کجا می روید. بدون مشخص کردن هدف برای برداشتن هر قدم مجبور می شوید زمان زیادی را برای هدف شناسی اختصاص دهید و این کار باعث سردرگمی و هدر رفتن زمان تان می شود.

  • دلیل هدف تان را مشخص کنید

با یادآوری مداوم دلیل هدف تان، انگیزه ی ادامه ی راه را به خود می دهید.

  • به خود باور داشته باشید

ممکن است در مسیر رسیدن به اهداف تان تنها باشید از این رو لازم است به خود و توانایی های تان ایمان قلبی داشته باشید. با عبادت، معاشرت با افراد مثبت اندیش، یادآور شدن سختی ها و مشکلاتی که کشیده و گذرانده اید تا به اینجا رسیده اید و اینکه شکست انتخاب شما نیست بلکه اتفاق می افتد می توانید ا

  • منعطف باشید

یکی از مهم ترین جوانب پیشرفت انعطاف است. اگر بتوانید به هنگام رخ دادن اتفاق های غیر منتظره با شرایط کنار آمده و بهترین راه حل را برای شرایط موجود بیابید انسان مقاومی خواهید شد.

«بپذیر سپس عمل کن. به نحوی شرایط پیش آمده را بپذیر که گویی انتخاب خودت بوده است. همیشه با آن کنار بیا تا اینکه مخالفت کنید.»

  • با افراد قوی معاشرت کنید

با افرادی معاشرت کنید که همواره در رسیدن به هدف تان شما را هل می دهند. افرادی که به شما و توانایی های تان ایمان دارند و می دانند چه چیزی می تواند محرک تان باشد.

  • بر کارتان تمرکز داشته باشید

زمانی که هدفی را برای خود تعیین می کنید، چشم تان را به دیگر موقعیت ها ببندید. اگر مراحل هدفگذاری را به خوبی انجام داده باشید حتما موقعیت های دیگر به خوبی هدف والای تان نخواهند بود. پس وسوسه نشوید و بر مسیرتان باقی بمانید.

  • ساختار را نگه دارید

اگر برنامه ای برای هدف تان نداشته باشید اولویت تان اولین کاری است که توسط تلفن یا ایمیل به شما داده می شود. با این شرایط به سختی به هدف تان خواهید رسید. پس در هر شرایطی کارهایی را انجام دهید که به هدف تان نزدیک تان می کنند تا حواس پرتی های تان کمتر شده و امور را کمتر به تعویق بیاندازید.

  • پیشرفت کنید

هر قدمی را که برمی دارید شما را به هدف تان نزدیک تر می کند حتی اگر این حس به شما داده نشود. فقط لازمه ی پیشرفت این است که برای هدف تان برنامه ریزی کرده باشید که پیش از این مقالات مناسبی در این باره در دیجیاتو نوشته شده است.

  • استراحت کنید

گستره متنوعی از هرچه که حس خوبی به شما می دهد یادداشت کنید و در زمان های استراحتی که برای خود قرار می دهید از آنها استفاده کنید. هر فردی به نحوی استراحت می کند. یکی با خواندن کتاب، دیگری با رفتن به پیست کارتینگ. این به شما ربط دارد.

آخرین راهکار این است که از غیبت و تراژدی ها به دور باشید. این سخنان یا اتفاقات هرگز به رسیدن به هدف تان کمکی نمی کنند. پس تا می توانید از آنها اجتناب کنید.

The post appeared first on .

با عادات افراد بسیار مقاوم آشنا شوید