با رعایت این نکات سحرخیزی دیگر آرزو نیست

افراد زیادی دوست دارند در شمار اشخاصی باشند که صبح های زود از خواب بیدار می شوند، ورزش می کنند یا اخبار می بینند. اما این کار به هیچ وجه ساده نیست و به همین دلیل، تعداد افراد سحر خیز چندان هم بالا نیست.

ریتم روزانه، متاثر از فرهنگ و ژنتیک است اما حقیقت این است که همه ی آن برگرفته از عادات است. اگر می خواهید و سحرخیز شوید به نکات زیر عمل کنید:

  1. برنامه بنویسید

ساعت خاصی را برای خوابیدن انتخاب کنید و آن را ثابت نگه دارید. در برنامه ی خود جایی برای آماده کردن نهار فردا، تعویض لباس و خواندن کتاب قرار دهید.

  1. برنامه را به حالت روتین تبدیل کنید

ساعت خواب و بیداری مشخص به ذهن تان نظم خاصی می دهد به این صورت که در ساعت معین ذهن تان آرام، چشم تان سنگین شده و به خواب می روید و صبح با انرژی بیشتری بیدار می شوید.

  1. خاموش کنید

وسایل الکترونیکی دارای نور آبی هستند که تولید ملاتونین در بدن را کند می کند. از آنجایی که ملاتونین باعث سنگینی چشم ها می شود بهتر است نیم ساعت قبل از خواب همه ی دستگاه های الکترونیکی را خاموش کنید تا بهتر بخوابید.

  1. محیط را کم نور کنید

بهتر است اتاق خواب تان نور طبیعی داشته باشد. تاریکی شب به مغز پیام خواب را می دهد و نور خورشید در صبح پیام بیداری. روند طبیعی شب و روز با بدن شما تطابق دارد، پس با برنامه ریزی به طور طبیعی به یک فرد سحرخیز تبدیل شوید.

  1. محیط را تاریک کنید

اگر به نور حساسید حتی نور کم طبیعی شب، تمام محیط را تاریک کنید و به خواب بروید.

  1. مثبت اندیش باشید

لیستی از نعمت هایی که دارید را بر روی کاغذ بنویسید و برای آنها باشید تا با دیدن آن استرس و اضطراب تان کاهش یابد. زمانی که با فکر مثبت به خواب بروید با فکر مثبت نیز از خواب بیدار می شوید.

  1. زود به تخت خواب بروید

اکثر مردم به مقدار خوابی که نیاز دارند بها نمی دهند. 15 دقیقه زودتر از زمان خواب به تخت بروید تا دقیقا در ساعت مقرر صبح بیدار شوید.

  1. با نور خورشید بیدار شوید

سعی کنید بدن خود را به جای عادت دادن به صدای گوش خراش ساعت، به نور طبیعی در همه ی فصول سال عادت دهید.

  1. دکمه ی چرت زدن را غیرفعال کنید

با وجود دکمه ی چرت زدن، بیدار شدن خیلی مشکل می شود. کم کم بدن را به این عادت دهید که خودش ساعت شده و در زمان مشخص از خواب بیدار شود.

  1. برای خود انگیزه قرار دهید

اگر برای بیدار شدن از خواب هدف داشته باشید به راحتی از تخت جدا می شوید.

The post appeared first on .

با رعایت این نکات سحرخیزی دیگر آرزو نیست