با جزئیاتی جالب از God Of War همراه باشید

http://8pic.ir/images/sqtmnrlxc50alb9r2okj.jpg

می دانید چه چیزی خارق العاده ست؟ خدای جنگ جدید!

به گزارش و به نقل از  ،بعد از هفت نسخه اصلی و فرعی از “خدای جنگ” که کاملا شبیه یکدیگر بوده اند، نسخه ای جدید و ساختارشکن به طرزی دراماتیک در مراسم E3 2016 معرفی گردید.

کارگردان این نسخه ی جدید یعنی آقای “کوری بارلوگ” (که کارگردان “خدای جنگ 2” نیز بود) از زمان معرفی بازی تا بحال، مصاحبه های زیادی در این خصوص داشته است و در مورد نکات زیادی صحبت کرده است. ولی کلیاتی که وی ذکر کرد ، شروع تازه ی سری “خدای جنگ” و آغازی دوباره برای کریتوس بود.

یکی از نکات بازی، همین شروع دوباره ی کریتوس است (“بارلوگ” قبلا تایید کرد که کریتوس در اینجا به دنبال یک شانس دیگر است، و در تلاش است که تا جایی که می تواند از گذشته ی نفرین شده اش دوری کند). او می کوشد که گذشته اش را تکرار نکند، چون در تمام سری کریتوس با رجوع به اتفاقات گذشته اش، نتیجه ی دردناکی را برای خود رقم می زد. او به دنبال شروعی جدید است، به دنبال رستگاری.

“بارلوگ” تاکید زیادی بر این دارد که نسخه ی جدید، ادامه ی نسخه های قبلی باشد و فاصله بسیار زیادی از آن ها نگیرد; برای همین تصمیم گرفت افرادی را که در ساخت اولین نسخه ی “خدای جنگ” در سال 2005 مشارکت داشتند، برای ساخت نسخه ی جدید نیز به کار گیرد.

اینکه در نسخه ی جدید به چه میزان نسبت به نسخه های قبل تغییر داشته ایم، می توان به تغییر زاویه ی دوربین و شیوه ی مبارزات اشاره کرد. البته “بارلوگ” تایید کرد که تغییراتی که مردم از وجود آنها می ترسند، در این بازی اعمال نشده است، پس نیازی به نگرانی نیست. به گفته ی “بارلوگ” ماجرای ی مادر پسر کریتوس بخش عمده ای از داستان بازی را تشکیل می دهد. همچنین در بازی از نُه قلمرو (نُه عالم مربوط به اساطیر نورس) دیدن خواهید کرد و میولنیر (پتک افسانه ای ثور) را از نزدیک خواهید دید و شاید حتی توانستید از آن هم استفاده کنید! در بازی دشمنان غول پیکر بسیار بزرگی وجود دارند که حتی از غول هایی که در نسخه های قبل وجود داشتند هم بزرگترند! و باید با آن ها مبارزه کرده و سرنگونشان کنید.

اگر با دیدن تریلر نگران این شده اید که تعداد دشمنان برای کریتوس اندک است و کریتوس باید بصورت لشکر لشکر قتل عام کند! باید بگوییم که نگران نباشید. زیرا “بارلوگ” این را هم گفت که در جاهایی از بازی شاید نزدیک به 100 نفر از دشمنان روی سر شما بریزند و باید همه ی آنان را سلاخی کنید! نکته ی دیگر در مورد پسر کریتوس هست که در گیمپلی بازی می توان از او کمک گرفت. یعنی در حل معما ها و حتی مبارزات می توان از او استفاده کرد.

با همه ی تغییراتی که در نسخه ی جدید شاهد خواهیم بود، کارگردان بازی این اطمینان را داد که این نسخه کاملا یک “خدای جنگ” اصیل است و شاید ظاهر کریتوس تغییر کرده باشد، ولی  باطن همیشگی اش را دارد.

با جزئیاتی جالب از God Of War همراه باشید

(image)

می دانید چه چیزی خارق العاده ست؟ خدای جنگ جدید!

به گزارش و به نقل از  ،بعد از هفت نسخه اصلی و فرعی از “خدای جنگ” که کاملا شبیه یکدیگر بوده اند، نسخه ای جدید و ساختارشکن به طرزی دراماتیک در مراسم E3 2016 معرفی گردید.

کارگردان این نسخه ی جدید یعنی آقای “کوری بارلوگ” (که کارگردان “خدای جنگ 2” نیز بود) از زمان معرفی بازی تا بحال، مصاحبه های زیادی در این خصوص داشته است و در مورد نکات زیادی صحبت کرده است. ولی کلیاتی که وی ذکر کرد ، شروع تازه ی سری “خدای جنگ” و آغازی دوباره برای کریتوس بود.

یکی از نکات بازی، همین شروع دوباره ی کریتوس است (“بارلوگ” قبلا تایید کرد که کریتوس در اینجا به دنبال یک شانس دیگر است، و در تلاش است که تا جایی که می تواند از گذشته ی نفرین شده اش دوری کند). او می کوشد که گذشته اش را تکرار نکند، چون در تمام سری کریتوس با رجوع به اتفاقات گذشته اش، نتیجه ی دردناکی را برای خود رقم می زد. او به دنبال شروعی جدید است، به دنبال رستگاری.

“بارلوگ” تاکید زیادی بر این دارد که نسخه ی جدید، ادامه ی نسخه های قبلی باشد و فاصله بسیار زیادی از آن ها نگیرد; برای همین تصمیم گرفت افرادی را که در ساخت اولین نسخه ی “خدای جنگ” در سال 2005 مشارکت داشتند، برای ساخت نسخه ی جدید نیز به کار گیرد.

اینکه در نسخه ی جدید به چه میزان نسبت به نسخه های قبل تغییر داشته ایم، می توان به تغییر زاویه ی دوربین و شیوه ی مبارزات اشاره کرد. البته “بارلوگ” تایید کرد که تغییراتی که مردم از وجود آنها می ترسند، در این بازی اعمال نشده است، پس نیازی به نگرانی نیست. به گفته ی “بارلوگ” ماجرای ی مادر پسر کریتوس بخش عمده ای از داستان بازی را تشکیل می دهد. همچنین در بازی از نُه قلمرو (نُه عالم مربوط به اساطیر نورس) دیدن خواهید کرد و میولنیر (پتک افسانه ای ثور) را از نزدیک خواهید دید و شاید حتی توانستید از آن هم استفاده کنید! در بازی دشمنان غول پیکر بسیار بزرگی وجود دارند که حتی از غول هایی که در نسخه های قبل وجود داشتند هم بزرگترند! و باید با آن ها مبارزه کرده و سرنگونشان کنید.

اگر با دیدن تریلر نگران این شده اید که تعداد دشمنان برای کریتوس اندک است و کریتوس باید بصورت لشکر لشکر قتل عام کند! باید بگوییم که نگران نباشید. زیرا “بارلوگ” این را هم گفت که در جاهایی از بازی شاید نزدیک به 100 نفر از دشمنان روی سر شما بریزند و باید همه ی آنان را سلاخی کنید! نکته ی دیگر در مورد پسر کریتوس هست که در گیمپلی بازی می توان از او کمک گرفت. یعنی در حل معما ها و حتی مبارزات می توان از او استفاده کرد.

با همه ی تغییراتی که در نسخه ی جدید شاهد خواهیم بود، کارگردان بازی این اطمینان را داد که این نسخه کاملا یک “خدای جنگ” اصیل است و شاید ظاهر کریتوس تغییر کرده باشد، ولی  باطن همیشگی اش را دارد.

با جزئیاتی جالب از God Of War همراه باشید