با تصاویری زیبا از Fallout 4 تحت تاثیر ماد های گرافیکی همراه باشید

به تازگی یکی از کاربران Imgur به نام “” تصاویری از عنوان Fallout 4 تحت تاثیر ماد ها را منتشر کرده است که در آن ها گرافیک Fallout 4 به صورت چشمگیری بهبود یافته است. به گزارش و به نقل از نکته جالب این است که وی تنها از 3 ماد ، و جهت ایجاد این تصاویر استفاده کرده است. در ادامه می توانید این تصاویر را مشاهده کنید. 

| جهت مشاهده در اندازه اصلی برروی تصویر کلیک کنید |

    

    

    

در پایان لطفا دیدگاه خود را درباره این تصاویر از Fallout 4 با ما به اشتراک بگذارید.

با تصاویری زیبا از Fallout 4 تحت تاثیر ماد های گرافیکی همراه باشید

(image)

به تازگی یکی از کاربران Imgur به نام “” تصاویری از عنوان Fallout 4 تحت تاثیر ماد ها را منتشر کرده است که در آن ها گرافیک Fallout 4 به صورت چشمگیری بهبود یافته است. به گزارش و به نقل از نکته جالب این است که وی تنها از 3 ماد ، و جهت ایجاد این تصاویر استفاده کرده است. در ادامه می توانید این تصاویر را مشاهده کنید. 

| جهت مشاهده در اندازه اصلی برروی تصویر کلیک کنید |

    

    

    

در پایان لطفا دیدگاه خود را درباره این تصاویر از Fallout 4 با ما به اشتراک بگذارید.

با تصاویری زیبا از Fallout 4 تحت تاثیر ماد های گرافیکی همراه باشید