با این کلید تمام لوازم برقی خانه را به صورت یکجا روشن کنید

مطمئناً برای همه ما پیش آمده که وارد خانه می شویم و کلید برق وسایل الکترونیکی مختلف خانه، در نقاط گوناگون قرار گرفته اند و باید برای روشن کردن هر یک، به اتاق های مختلف برویم. حالا پاناسونیک وارد صحنه شده تا این مشکل را برطرف کند و به همین جهت، سوییچی بدون سیم و بدون باتری توسعه داده که از آن در نمایشگاه CEATEK 2016 رونمایی شد.

ایده پشت این سوییچ بسیار ساده است و به ژنراتوری مجهز گشته که انرژی اعمالی ساده مانند نشستن روی یک صندلی یا باز کردن در را تبدیل به الکتریسیته کرده و برق مورد نیاز سوییچ برای روشن کردن دستگاه های متصل را به صورت وایرلس فراهم می آورد.

در دموی منتشر شده از سوی پاناسونیک می توان مشاهده کرد که سویچ مورد اشاره، چراغ ها، فن ها و کامپیوترها را روشن می نماید و با نشستن شخصی روی صندلی، موزیک شروع به پخش می کند. علاوه بر این، ماهیت بدون سوییچ پاناسونیک به آن معنا خوهد بود که برخلاف سایر ابزارهای هوشمند کنترلر وسایل خانکی (یا حتی کلیدهای برق معمولی) نیازی به سیم کشی های پیچیده نیست.

در نهایت پاناسونیک هنوز محصولی سازگار با این سوییچ وایرلس و بدون باتری معرفی نکرده و فعلاً باید به دموی آن بسنده کرد. با این حال، تصور اینکه پاناسونیک چگونه این سوییچ را با محصولات آتی خود ادغام خواهد کرد امر چندان دشواری نیست.

The post appeared first on .

با این کلید تمام لوازم برقی خانه را به صورت یکجا روشن کنید

مطمئناً برای همه ما پیش آمده که وارد خانه می شویم و کلید برق وسایل الکترونیکی مختلف خانه، در نقاط گوناگون قرار گرفته اند و باید برای روشن کردن هر یک، به اتاق های مختلف برویم. حالا پاناسونیک وارد صحنه شده تا این مشکل را برطرف کند و به همین جهت، سوییچی بدون سیم و بدون باتری توسعه داده که از آن در نمایشگاه CEATEK 2016 رونمایی شد.

ایده پشت این سوییچ بسیار ساده است و به ژنراتوری مجهز گشته که انرژی اعمالی ساده مانند نشستن روی یک صندلی یا باز کردن در را تبدیل به الکتریسیته کرده و برق مورد نیاز سوییچ برای روشن کردن دستگاه های متصل را به صورت وایرلس فراهم می آورد.

در دموی منتشر شده از سوی پاناسونیک می توان مشاهده کرد که سویچ مورد اشاره، چراغ ها، فن ها و کامپیوترها را روشن می نماید و با نشستن شخصی روی صندلی، موزیک شروع به پخش می کند. علاوه بر این، ماهیت بدون سوییچ پاناسونیک به آن معنا خوهد بود که برخلاف سایر ابزارهای هوشمند کنترلر وسایل خانکی (یا حتی کلیدهای برق معمولی) نیازی به سیم کشی های پیچیده نیست.

در نهایت پاناسونیک هنوز محصولی سازگار با این سوییچ وایرلس و بدون باتری معرفی نکرده و فعلاً باید به دموی آن بسنده کرد. با این حال، تصور اینکه پاناسونیک چگونه این سوییچ را با محصولات آتی خود ادغام خواهد کرد امر چندان دشواری نیست.

The post appeared first on .

با این کلید تمام لوازم برقی خانه را به صورت یکجا روشن کنید