با این بالش های هوشمند هیچ وقت خواب نمی مانید

این هفته یک پروژه عجیب و جالب دیگر به کیک استارتر راه پیدا کرد تا با جذب سرمایه عمومی، وارد مرحله تولید انبوه شود و به نیاز نهفته ای که هیچ کدام از ما تا به امروز از آن خبر نداشتیم پاسخ بدهد.

Sunrise Smart Pillow پروژه ای جدید است که در به دنبال جذب سرمایه ای 50 هزار دلاری است. این بالش هوشمند در هر دو سمت خود نوارهای نوری دارد که بسته به حالت برنامه ریزی شده، رنگ های مختلفی تولید می کنند.

بسته به زمانی که به بالش می دهید، نورها نیز تغییر می کند و شما را از خواب شیرین بیدار می کند تا به قراری که دارید برسید و یا از کار جا نمانید. اما قرار نیست این بالش یک مرتبه بلرزد و با صدایی وحشتناک که از آن پخش می شود شما را بیدار کند.

رویه بیدار شدن به این صورت است که نوارهای کناری، چند دقیقه قبل از بیدار شدن روشن می شوند. ابتدا یک نور قرمز تیره و رفته رفته کمرنگ تر می شود تا به نوری روشن و سفید رنگ برسد تا در واقع طلوع آفتاب را پیاده سازی کند.

هیچ چیز بدتر از دیر از خواب بیدار شدن یا از خواب پریدن در لحظات پر استرس نیست و به گفته سازنده این بالش، بیدار شدن این چنینی همانند اصلا نخوابیدن است. شاید زمان آن رسیده که تخت خواب هایمان را به بالش های 200 دلاری و ویژه مجهز کنیم.

The post appeared first on .

با این بالش های هوشمند هیچ وقت خواب نمی مانید