با افشای نقشه راه موتورولا برای سال 2017، باید منتظر بازگشت Moto X بود

به تازگی نقشه راه موتورولا برای سری موبایل های Moto افشا شده است که برخی از مدل های موبایل های هوشمند کمپانی مورد اشاره در سال 2017 را افشا می کند. پیش از این در خبرها گفته شده بود که تمام موبایل های بعدی لنوو، از نام Moto بهره خواهند بود اما این مسئله توسط چینی ها و طی بیانیه ای رسمی به تایید نرسیده است.

بنابر نقشه راه مورد بحث، تنها موبایل های Moto Z و Moto G در سال 2017 به صورت تمام و کمال توسط موتورولا طراحی و مهندسی می شوند و لنوو نقشی در طراحی، مهندسی و تولید سایر موبایل های سال آتی میلادی خواهد داشت. از جمله موبایل های سال آتی موتورولا می توان به Moto X  و Moto M اشاره نمود. ضمناً اگرچه موبایل های Moto C و Moto E توسط لنوو تولید می شوند، اما به نظر می رسد که تولیدکننده ای شخص ثالث نیز در توسعه آنها نقش خواهد داشت.

نقشه راه موتورولا برای سال 2017 میلادی به شرح زیر است:

 • Moto Z – موتورولا
 • Moto X – لنوو
 • Moto M – لنوو
 • Moto G – موتورولا / لنوو
 • Moto E – لنوو / تولیدکننده ای دیگر
 • Moto C – لنوو – تولیدکننده ای دیگر

لنوو برای این که روند تشخیص دخالت یا عدم دخالت خود در تولید موبایلی هوشمند را برای کاربران مشخص سازد، با وجود استفاده از لوگوی شناخته شده موتورولا، نام خود را نیز در کنار جعبه درج می کند. نمونه این مسئله روی جعبه موبایل تازه معرفی شده Moto M دیده می شود.

The post appeared first on .

با افشای نقشه راه موتورولا برای سال 2017، باید منتظر بازگشت Moto X بود

به تازگی نقشه راه موتورولا برای سری موبایل های Moto افشا شده است که برخی از مدل های موبایل های هوشمند کمپانی مورد اشاره در سال 2017 را افشا می کند. پیش از این در خبرها گفته شده بود که تمام موبایل های بعدی لنوو، از نام Moto بهره خواهند بود اما این مسئله توسط چینی ها و طی بیانیه ای رسمی به تایید نرسیده است.

بنابر نقشه راه مورد بحث، تنها موبایل های Moto Z و Moto G در سال 2017 به صورت تمام و کمال توسط موتورولا طراحی و مهندسی می شوند و لنوو نقشی در طراحی، مهندسی و تولید سایر موبایل های سال آتی میلادی خواهد داشت. از جمله موبایل های سال آتی موتورولا می توان به Moto X  و Moto M اشاره نمود. ضمناً اگرچه موبایل های Moto C و Moto E توسط لنوو تولید می شوند، اما به نظر می رسد که تولیدکننده ای شخص ثالث نیز در توسعه آنها نقش خواهد داشت.

نقشه راه موتورولا برای سال 2017 میلادی به شرح زیر است:

 • Moto Z – موتورولا
 • Moto X – لنوو
 • Moto M – لنوو
 • Moto G – موتورولا / لنوو
 • Moto E – لنوو / تولیدکننده ای دیگر
 • Moto C – لنوو – تولیدکننده ای دیگر

لنوو برای این که روند تشخیص دخالت یا عدم دخالت خود در تولید موبایلی هوشمند را برای کاربران مشخص سازد، با وجود استفاده از لوگوی شناخته شده موتورولا، نام خود را نیز در کنار جعبه درج می کند. نمونه این مسئله روی جعبه موبایل تازه معرفی شده Moto M دیده می شود.

The post appeared first on .

با افشای نقشه راه موتورولا برای سال 2017، باید منتظر بازگشت Moto X بود