بازی های مجانی PlayStation Plus ماه اکتبر

فردا 4 اکتبر، اولین سه شنبه اکتبر است و این بدین معناست که فردا بازی های مجانی PlayStation Plus عرضه خواهند شد. بنابراین امروز آخرین روز برای اعضای PlayStation Plus برای دریافت بازی های مجانی سپتامبر است.

بازی هایی که شما می توانید به آنها دسترسی پیدا کنید، عبارت اند از: ، و . سه بازی برای PS4 و چهار بازی برای PS3 در دسترس است.

اگر شما این بازی ها را به library خود اضافه کنید این فرصت را پیدا می کنید که در آینده آنها را دانلود و بازی کنید. این امکان تا زمانی وجود دارد که شما به عنوان عضوی از PlayStation Plus  باقی بمانید. این سرویس با افزایش قیمت در آمریکا و کانادا همراه بوده است.

لیست بازی های مجانی اکتبر، فردا با آپدیت PlayStation Store مشخص می شود. این لیست به همراه نسخه remastered بازی برای PS4 و است.

شما می توانید از طریق لینک های زیر تمامی بازی های مجانی سپتامبر را از PlayStation Store دریافت کنید:

PS4

PS3

Vita

  • بازی های مجانی PlayStation Plus ماه اکتبر

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی های مجانی PlayStation Plus ماه اکتبر

فردا 4 اکتبر، اولین سه شنبه اکتبر است و این بدین معناست که فردا بازی های مجانی PlayStation Plus عرضه خواهند شد. بنابراین امروز آخرین روز برای اعضای PlayStation Plus برای دریافت بازی های مجانی سپتامبر است.

بازی هایی که شما می توانید به آنها دسترسی پیدا کنید، عبارت اند از: ، و . سه بازی برای PS4 و چهار بازی برای PS3 در دسترس است.

اگر شما این بازی ها را به library خود اضافه کنید این فرصت را پیدا می کنید که در آینده آنها را دانلود و بازی کنید. این امکان تا زمانی وجود دارد که شما به عنوان عضوی از PlayStation Plus  باقی بمانید. این سرویس با افزایش قیمت در آمریکا و کانادا همراه بوده است.

لیست بازی های مجانی اکتبر، فردا با آپدیت PlayStation Store مشخص می شود. این لیست به همراه نسخه remastered بازی برای PS4 و است.

شما می توانید از طریق لینک های زیر تمامی بازی های مجانی سپتامبر را از PlayStation Store دریافت کنید:

PS4

PS3

Vita

  • بازی های مجانی PlayStation Plus ماه اکتبر

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی های مجانی PlayStation Plus ماه اکتبر