بازی “بازگشت : دیواراسرار” منتشر خواهد شد

بازی “بازگشت : دیواراسرار” اولین بازی استودیوکربن (CARBON) می باشدکه در تیرماه 1395 به صورت مستقل ازسوی این استودیو تحت پلتفرم اندروید منتشرخواهدگردید.

بازی بازگشت دیواراسرار 3 340x340 بازی بازگشت : دیواراسرار منتشر خواهد شد

حال توضیحات سازندگان این بازی:

در سال ۱۵۳۸ دنیا در حال فروپاشی بود. ۵ اتحاد برتر تندروها، مبارزان، عالمان، ادیبان و پیشگویان در صدد نگه داشتن دنیا از فروپاشی بودند که هر کدام از آن ها وظیفه خود را برای بقا ایفا می کردند.

زاکان فرمانروای تاریکی طلسم دیوار اسراری که از دنیا محافظت می کرد را شکست و تمام الماس های قدرت ۵ اتحاد را در گستره ی زمان مخفی کرد. حال، ۵ اتحاد تمام تلاش خود را برای پیدا کردن این الماس های قدرت می کنند. اتحاد عالمان راهی را برای پیدا کردن الماس های قدرت پیدا می کنند و امواجی را به تمام زمان ها می فرستادند …

بازی بازگشت دیواراسرار 2 503x340 بازی بازگشت : دیواراسرار منتشر خواهد شد

بعد از چند ماه نشانه هایی از الماس های قدرت پیدا می شود و یکی از فرماندهان اتحاد مبارزان را به آن زمان می فرستند. ماه ها بعد پیغامی از طرف زاکان که حاوی شمشیر فرمانده مبارزان بود به ۵ اتحاد فرستاده می شود و این خبر از مرگ فرمانده می داد. ۵ اتحاد دیگر ناامید شده بودند. تا اینکه پیشگویان مژده جوانی را دادند که نجات دهنده دنیا از تاریکی را می داد و با خود حیات و امید را زنده می کرد. تمامی ۵ اتحاد در تکاپو افتادند تا این پسر را پیدا کنند. در آن سوی سرزمین ۵ اتحاد در روستای <ون آرد> پسری جوان و کنجکاو بنام کارن را پیدا کردند. در حالی که نیروهای زاکان همه مردم روستا را داشتند قتل و عام می کردند، اتحادها جان کارن را نجات می دهند. سپس آژمان رییس اتحاد پیشگویان ماجرا پیشگویی و ماموریت کارن را برایش بازگو می کند.

بازی بازگشت دیواراسرار 462x340 بازی بازگشت : دیواراسرار منتشر خواهد شد

حالا کارن می دانست که چه کند و هدفش چیست. خشم او نسبت به ارباب تاریکی بخاطر قتل پدر و مادر و نابودی روستایش بیشتر می شد. قدم اول او پیدا کردن الماس های قدرت بود که باید در زمان سفر می کرد و آنها را به دیوار اسرار باز می گرداند پس او آماده رفتن شد …

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت استودیو سازنده مراجعه فرمایید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی “بازگشت : دیواراسرار” منتشر خواهد شد

بازی “بازگشت : دیواراسرار” اولین بازی استودیوکربن (CARBON) می باشدکه در تیرماه 1395 به صورت مستقل ازسوی این استودیو تحت پلتفرم اندروید منتشرخواهدگردید.

(image)

حال توضیحات سازندگان این بازی:

در سال ۱۵۳۸ دنیا در حال فروپاشی بود. ۵ اتحاد برتر تندروها، مبارزان، عالمان، ادیبان و پیشگویان در صدد نگه داشتن دنیا از فروپاشی بودند که هر کدام از آن ها وظیفه خود را برای بقا ایفا می کردند.

زاکان فرمانروای تاریکی طلسم دیوار اسراری که از دنیا محافظت می کرد را شکست و تمام الماس های قدرت ۵ اتحاد را در گستره ی زمان مخفی کرد. حال، ۵ اتحاد تمام تلاش خود را برای پیدا کردن این الماس های قدرت می کنند. اتحاد عالمان راهی را برای پیدا کردن الماس های قدرت پیدا می کنند و امواجی را به تمام زمان ها می فرستادند …

(image)

بعد از چند ماه نشانه هایی از الماس های قدرت پیدا می شود و یکی از فرماندهان اتحاد مبارزان را به آن زمان می فرستند. ماه ها بعد پیغامی از طرف زاکان که حاوی شمشیر فرمانده مبارزان بود به ۵ اتحاد فرستاده می شود و این خبر از مرگ فرمانده می داد. ۵ اتحاد دیگر ناامید شده بودند. تا اینکه پیشگویان مژده جوانی را دادند که نجات دهنده دنیا از تاریکی را می داد و با خود حیات و امید را زنده می کرد. تمامی ۵ اتحاد در تکاپو افتادند تا این پسر را پیدا کنند. در آن سوی سرزمین ۵ اتحاد در روستای <ون آرد> پسری جوان و کنجکاو بنام کارن را پیدا کردند. در حالی که نیروهای زاکان همه مردم روستا را داشتند قتل و عام می کردند، اتحادها جان کارن را نجات می دهند. سپس آژمان رییس اتحاد پیشگویان ماجرا پیشگویی و ماموریت کارن را برایش بازگو می کند.

(image)

حالا کارن می دانست که چه کند و هدفش چیست. خشم او نسبت به ارباب تاریکی بخاطر قتل پدر و مادر و نابودی روستایش بیشتر می شد. قدم اول او پیدا کردن الماس های قدرت بود که باید در زمان سفر می کرد و آنها را به دیوار اسرار باز می گرداند پس او آماده رفتن شد …

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت استودیو سازنده مراجعه فرمایید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی “بازگشت : دیواراسرار” منتشر خواهد شد