بازی Mortal Kombat X در معرفی های اخیر خود نه تنها یک شخصیت، بلکه دو شخصیت جدید را معرفی می کند. سری به این تریلر جذاب بزنید که در آن ما برای اولین بار شاهد Kung Lao و Kitana بودیم. حال این هفته هم قرار است که دوباره دو شخصیت جدید معرفی شوند. جزئیات بیشتر در ادامه […]