این ستاره یک میلیون سال دیگر معادلات منظومه شمسی را به هم می ریزد

بیش از یک میلیون سال دیگر ساکنان کره زمین می توانند نگاه به مراتب نزدیک تری به یکی از ستاره های بزرگ کهکشان راه شیری داشته باشند.

ستاره ی خورشید مانند «گلیز 710» که در حال حاضر 64 سال نوری با ما فاصله دارد در سال 1999 کشف شد و محققین بر این باورند که با سرعت 51500 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت به سمت منظومه شمسی است.

تا اینجای کار می دانستیم که این ستاره عجول در آینده از میان منظومه شمسی عبور خواهد کرد، اما محاسبات دقیق تر اخترشناسان لهستانی نشان می دهد طی یک میلیون سال آتی، گلیز 710 از فاصله 77 روز نوری کره زمین عبور می کند و این مسئله احتمالاً برخی از معادلات مداری و حیاتی منظومه را به هم خواهد ریخت.

این یافته تازه مسافتی معادل با 5 بار کمتر از دانش قبلی را بازگو می کند و اخترشناسان دانشگاه «میکیویکز» لهستان مدعی هستند تجهیزاتی 10 برابر دقیق تر از گمانه های قبلی آژانس فضایی اروپا در اختیار دارند.

هرچند با این حال تا 50 درصد احتمال خطا برای این یافته در نظر گرفته شده و ستاره مورد بحث ممکن است حتی تا فاصله 40 روز نوری نیز نزدیک شود.

برخی از محققین و تاریخ شناسان بر این باورند که رویداد مشابهی که حدود 65 میلیون سال پیش اتفاق افتاده یکی از دلایل اصلی انقراض دایناسورها از روی سطح کره زمین است و گلیز 710 می تواند چنین رخدادی را تکرار نماید.

همانطور که ذکر شد این اتفاق بیش از 1 میلیون سال دیگر اتفاق می افتد و ممکن است پیش از آن هرگونه واقعه ای برای منظومه شمسی و کره زمین رخ دهد.

The post appeared first on .

این ستاره یک میلیون سال دیگر معادلات منظومه شمسی را به هم می ریزد