ایلان ماسک می گوید تشکیل تمدن انسانی روی مریخ به 40 الی 100 سال زمان نیاز دارد

«ایلان ماسک» چند ساعت قبل از پرده برداشت و جزئیاتی را در مورد منتشر ساخت. این سیستم قادر است 100 نفر را به سیاره سرخ برساند، اما همان طور که می دانید هدف نهایی این کمپانی و دیگر سازمان های فضایی، استقرار دائمی روی این کره و تشکیل تمدنی انسانی است.

«ماسک» می گوید از زمان فرود اولین انسان روی کره مریخ تا تشکیل تمدنی خودکفا و کامل، به 40 الی 100 سال زمان نیاز داریم. او در کنفرانس بین المللی فضانوردی با معرفی فضاپیماهایی که هرکدام قادرند بیش از 100 نفر را جابجا کنند، اعلام کرد:

اگر حداقل تعداد لازم برای خودکفایی روی کره مریخ و تشکیل تمدن یا یک میلیون نفر در نظر بگیریم، با احتساب اینکه هر 2 سال یک بار قادر به پرتاب فضاپیماهایی با ظرفیت 100 نفر هستیم، نهایتاً به 10 هزار سفر بین سیاره ای نیاز خواهیم داشت.

در حال حاضر احتساب 100 نفر در هر سفر عددی معقول به نظر می رسد، اما احتمالاً به مرور زمان، این تعداد اضافه شده و به 200 نفر یا بیشتر برسد، تا هزینه سفر به ازای هر نفر کاهش یابد.

به هر حال 10 هزار سفر تعداد بسیار زیادی است، بنابراین ما در نظر داریم نهایتاً حدود 1000 فضاپیما بسازیم، که البته زمان زیادی می طلبد. با احتساب تمامی این موارد، به عقیده من از زمان اولین سفر به مریخ تا تشکیل تمدن یک میلیون نفری، بین 40 تا 100 سال زمان نیاز خواهیم داشت.

گفتنی است کمپانی SpaceX در این مراسم از «سیستم حمل و نقل بین سیاره ای» رونمایی کرد که به لحاظ تئوری می تواند انسان را با هزینه 200 هزار دلار به ازای هر نفر به سیاره سرخ برساند. پیش از این برآورد هزینه برای ارسال یک نفر انسان به مریخ بالغ بر ده ها میلیارد دلار بود. البته هنوز بسیاری از ابعاد این پروژه مبهم است، و انتظار می رود در آینده شاهد جزئیات بیشتری از آن باشیم.

The post appeared first on .

ایلان ماسک می گوید تشکیل تمدن انسانی روی مریخ به 40 الی 100 سال زمان نیاز دارد

«ایلان ماسک» چند ساعت قبل از پرده برداشت و جزئیاتی را در مورد منتشر ساخت. این سیستم قادر است 100 نفر را به سیاره سرخ برساند، اما همان طور که می دانید هدف نهایی این کمپانی و دیگر سازمان های فضایی، استقرار دائمی روی این کره و تشکیل تمدنی انسانی است.

«ماسک» می گوید از زمان فرود اولین انسان روی کره مریخ تا تشکیل تمدنی خودکفا و کامل، به 40 الی 100 سال زمان نیاز داریم. او در کنفرانس بین المللی فضانوردی با معرفی فضاپیماهایی که هرکدام قادرند بیش از 100 نفر را جابجا کنند، اعلام کرد:

اگر حداقل تعداد لازم برای خودکفایی روی کره مریخ و تشکیل تمدن یا یک میلیون نفر در نظر بگیریم، با احتساب اینکه هر 2 سال یک بار قادر به پرتاب فضاپیماهایی با ظرفیت 100 نفر هستیم، نهایتاً به 10 هزار سفر بین سیاره ای نیاز خواهیم داشت.

در حال حاضر احتساب 100 نفر در هر سفر عددی معقول به نظر می رسد، اما احتمالاً به مرور زمان، این تعداد اضافه شده و به 200 نفر یا بیشتر برسد، تا هزینه سفر به ازای هر نفر کاهش یابد.

به هر حال 10 هزار سفر تعداد بسیار زیادی است، بنابراین ما در نظر داریم نهایتاً حدود 1000 فضاپیما بسازیم، که البته زمان زیادی می طلبد. با احتساب تمامی این موارد، به عقیده من از زمان اولین سفر به مریخ تا تشکیل تمدن یک میلیون نفری، بین 40 تا 100 سال زمان نیاز خواهیم داشت.

گفتنی است کمپانی SpaceX در این مراسم از «سیستم حمل و نقل بین سیاره ای» رونمایی کرد که به لحاظ تئوری می تواند انسان را با هزینه 200 هزار دلار به ازای هر نفر به سیاره سرخ برساند. پیش از این برآورد هزینه برای ارسال یک نفر انسان به مریخ بالغ بر ده ها میلیارد دلار بود. البته هنوز بسیاری از ابعاد این پروژه مبهم است، و انتظار می رود در آینده شاهد جزئیات بیشتری از آن باشیم.

The post appeared first on .

ایلان ماسک می گوید تشکیل تمدن انسانی روی مریخ به 40 الی 100 سال زمان نیاز دارد