ایرباس تاکسی پرنده می سازد

کمپانی بزرگ فرانسوی ایرباس اخیرا از پروژه محرمانه ماشین پرنده خود با نام Vahana پرده برداشت. این وسیله نقلیه که فقط یک نفر را می تواند درون خود جای دهد، قادر است تا به صورت عمودی برخاسته و بنشیند.

کسانی که خودروهای پرنده را طی چند سال اخیر دنبال کرده اند، واهانا را بسیار آشنا خواهند دانست. طراحی آن بسیار شبیه وسایلی است که معمولا در طرح های کمپانی های مختلف دیده ایم.

روی دو ردیف باله، 8 پره قرار گرفته که هر دو با توجه به نوع حرکت (عمودی یا افقی) تغییر جهت می دهند. گفته شده که واهانا قرار است اوبر هوایی یا تاکسی هوایی باشد و صرفا جا برای یک نفر دارد.

به گفته رادین لیاسوف، مدیرعامل A³، این پروژه اوایل 2016 به عنوان بخشی از طرح های بازوی سیلیکون ولی ایرباس راه اندازی شد. واهانا یک واژه در زبان سانسکریت است و معنای وسیله ای را دارد که خدا از آن استفاده می کند.

اما به هر حال، لیاسوف بسیار فردی واقع نگر بوده و می گوید به جز توسعه خود واهانا، آن ها به دنبال کسب رضایت مقامات دولتی برای قانونی ساختن پرواز این ماشین ها نیز هستند و باید کارهای بسیاری انجام شود تا تاکسی های پرنده به یک واقعیت در جوامع بشر تبدیل شوند.

لیاسوف انتظار دارد که تیم اش تا پیش از انتهای سال 2017 بتوانند یک مدل آزمایشی کامل را ارائه داده و تا 2020 نیز محصول اصلی و کاربردی را عرضه کنند.

علی رغم تمامی قوانین سختگیرانه ای که اروپا و آمریکا بر مرزهای هوایی اعمال کرده اند، لیاسوف معتقد است که پرواز در ماشین های پرنده بدون نیاز به کنترل آن ها، رویایی دست یافتنی است، به شرطی که دولت ها قوانین خود را کمی منعطف تر سازند. علاوه بر این ها، تولید ماشین های پرنده بسیار ارزان قیمت تر نیز خواهد بود.

به هر حال، پرواز خطرات خاص خودش را هم دارد که با سیستم چتر نجات واهانا، حتی در ارتفاعات پایین، خطر برای سرنشین به حداقل می رسد.

The post appeared first on .

ایرباس تاکسی پرنده می سازد

کمپانی بزرگ فرانسوی ایرباس اخیرا از پروژه محرمانه ماشین پرنده خود با نام Vahana پرده برداشت. این وسیله نقلیه که فقط یک نفر را می تواند درون خود جای دهد، قادر است تا به صورت عمودی برخاسته و بنشیند.

کسانی که خودروهای پرنده را طی چند سال اخیر دنبال کرده اند، واهانا را بسیار آشنا خواهند دانست. طراحی آن بسیار شبیه وسایلی است که معمولا در طرح های کمپانی های مختلف دیده ایم.

روی دو ردیف باله، 8 پره قرار گرفته که هر دو با توجه به نوع حرکت (عمودی یا افقی) تغییر جهت می دهند. گفته شده که واهانا قرار است اوبر هوایی یا تاکسی هوایی باشد و صرفا جا برای یک نفر دارد.

به گفته رادین لیاسوف، مدیرعامل A³، این پروژه اوایل 2016 به عنوان بخشی از طرح های بازوی سیلیکون ولی ایرباس راه اندازی شد. واهانا یک واژه در زبان سانسکریت است و معنای وسیله ای را دارد که خدا از آن استفاده می کند.

اما به هر حال، لیاسوف بسیار فردی واقع نگر بوده و می گوید به جز توسعه خود واهانا، آن ها به دنبال کسب رضایت مقامات دولتی برای قانونی ساختن پرواز این ماشین ها نیز هستند و باید کارهای بسیاری انجام شود تا تاکسی های پرنده به یک واقعیت در جوامع بشر تبدیل شوند.

لیاسوف انتظار دارد که تیم اش تا پیش از انتهای سال 2017 بتوانند یک مدل آزمایشی کامل را ارائه داده و تا 2020 نیز محصول اصلی و کاربردی را عرضه کنند.

علی رغم تمامی قوانین سختگیرانه ای که اروپا و آمریکا بر مرزهای هوایی اعمال کرده اند، لیاسوف معتقد است که پرواز در ماشین های پرنده بدون نیاز به کنترل آن ها، رویایی دست یافتنی است، به شرطی که دولت ها قوانین خود را کمی منعطف تر سازند. علاوه بر این ها، تولید ماشین های پرنده بسیار ارزان قیمت تر نیز خواهد بود.

به هر حال، پرواز خطرات خاص خودش را هم دارد که با سیستم چتر نجات واهانا، حتی در ارتفاعات پایین، خطر برای سرنشین به حداقل می رسد.

The post appeared first on .

ایرباس تاکسی پرنده می سازد