اپل ۲۵ متخصص کلیدی کمپانی Imagination را به استخدام خود درآورد

بر طبق گزارش های رسیده، در طی چند ماه گذشته حدود ۲۵ نفر از متخصصین و کارمندان ارشد کمپانی بریتانیایی «ایمجینیشن» (Imagination) به استخدام اپل درآمده اند. این شرکت توسعه دهنده هسته های گرافیکی بسیار پرقدرت و کارآمد PowerVR است. اپل از همین پردازشگرهای گرافیکی در چیپ های مجتمع به کار رفته در ابزارهای موبایلش بهره می برد.

شکار متخصصین ایمجینیشن این احتمال را تقویت می کند که شاید اپل بخواهد پس از حدود ۱۰ سال، وابستگی خود به محصولات این شرکت را قطع و خود اقدام به تولید هسته گرافیکی چیپست هایش نماید.

افراد انتقال یافته به اپل در شرکت قبلی سمت هایی چون مدیر اجرایی عملیات ها، مدیر تیم مهندسی، مدیر طراحی، معاون ارشد مهندسی سخت افزار و مدیر مهندسی نرم افزار داشته اند. این افراد در کوپرتینو نیز مشاغل و سمت های مشابهی را اشغال کرده اند.

با این کوچ دسته جمعی می توان گفت که دیگر چیز زیادی برای کمپانی ایمجینیشن باقی نمانده است. به عبارتی، اپل به صورت غیر رسمی و تدریجی – جز پتنت ها و میز و صندلی هایش – باقی کمپانی بریتانیایی را به مالکیت خود درآورده است.

کمپانی ایمجینیشن در ماه های اخیر وضع چندان مساعدی نداشته و با کاهش تدریجی فروش آیفون های اپل در طی یکی دو سال اخیر دچار بحران مالی شده است. این وضع به حدی رسید که مدیران آن ناچار شدند حدود ۲۰ درصد از نیروی کار خود را تعدیل کنند.

در طی ماه های اخیر بارها خبرهایی در خصوص واگذاری تمام این شرکت به اپل به گوش می رسید، اما این انتقال هرگز به واقعیت تبدیل نشد، بنابراین اپل نقشه شماره ۲ را اجرا کرد و با ارائه پیشنهادهای اغوا کننده تمام نفرات کلیدی این شرکت را به سمت خود کشاند.

The post appeared first on .

اپل ۲۵ متخصص کلیدی کمپانی Imagination را به استخدام خود درآورد

بر طبق گزارش های رسیده، در طی چند ماه گذشته حدود ۲۵ نفر از متخصصین و کارمندان ارشد کمپانی بریتانیایی «ایمجینیشن» (Imagination) به استخدام اپل درآمده اند. این شرکت توسعه دهنده هسته های گرافیکی بسیار پرقدرت و کارآمد PowerVR است. اپل از همین پردازشگرهای گرافیکی در چیپ های مجتمع به کار رفته در ابزارهای موبایلش بهره می برد.

شکار متخصصین ایمجینیشن این احتمال را تقویت می کند که شاید اپل بخواهد پس از حدود ۱۰ سال، وابستگی خود به محصولات این شرکت را قطع و خود اقدام به تولید هسته گرافیکی چیپست هایش نماید.

افراد انتقال یافته به اپل در شرکت قبلی سمت هایی چون مدیر اجرایی عملیات ها، مدیر تیم مهندسی، مدیر طراحی، معاون ارشد مهندسی سخت افزار و مدیر مهندسی نرم افزار داشته اند. این افراد در کوپرتینو نیز مشاغل و سمت های مشابهی را اشغال کرده اند.

با این کوچ دسته جمعی می توان گفت که دیگر چیز زیادی برای کمپانی ایمجینیشن باقی نمانده است. به عبارتی، اپل به صورت غیر رسمی و تدریجی – جز پتنت ها و میز و صندلی هایش – باقی کمپانی بریتانیایی را به مالکیت خود درآورده است.

کمپانی ایمجینیشن در ماه های اخیر وضع چندان مساعدی نداشته و با کاهش تدریجی فروش آیفون های اپل در طی یکی دو سال اخیر دچار بحران مالی شده است. این وضع به حدی رسید که مدیران آن ناچار شدند حدود ۲۰ درصد از نیروی کار خود را تعدیل کنند.

در طی ماه های اخیر بارها خبرهایی در خصوص واگذاری تمام این شرکت به اپل به گوش می رسید، اما این انتقال هرگز به واقعیت تبدیل نشد، بنابراین اپل نقشه شماره ۲ را اجرا کرد و با ارائه پیشنهادهای اغوا کننده تمام نفرات کلیدی این شرکت را به سمت خود کشاند.

The post appeared first on .

اپل ۲۵ متخصص کلیدی کمپانی Imagination را به استخدام خود درآورد