اپل و عرضه مجدد رنگ تمام مشکی آیفون

از زمانی که بدنه گوشی های آیفون از جنس فلز عرضه شد، اپل در ارائه رنگ تمام مشکی این گوشی ها دچار مشکل شد.

اپل و عرضه مجدد رنگ تمام مشکی آیفون

(image)
از زمانی که بدنه گوشی های آیفون از جنس فلز عرضه شد، اپل در ارائه رنگ تمام مشکی این گوشی ها دچار مشکل شد.
اپل و عرضه مجدد رنگ تمام مشکی آیفون