اپل واچ دقیق ترین پوشیدنی بازار برای پایش ضربان قلب است

در حال حاضر دستگاه های زیادی در بازار هستند که می توانند ضربان قلب کاربران را اندازه گیری کنند؛ از قابلیت پایش ضربان قلب در موبایل هایی مانند گلکسی اس 7 گرفته تا پوشیدنی هایی که به صورت مداوم، آمار ضربان کاربر را دریافت می کنند. با این حال، تمام این دستگاه ها کیفیت برابری از خود به نمایش نمی گذارند و به گفته یکی از پزشکان کلینیک کلیولند، اندازه گیری ها می تواند بسیار متفاوت باشد.

تیم این کلینیک، اخیراً به مقایسه اپل واچ با سایر رقبای پوشیدنی آن مانند Fitbit Charge HR ،Mio Alpha و Basis Peak پرداخته و بعد از به تحرک واداشتن 50 سوژه مختلف، نتایج به دست آمده از هر دستگاه را با ماشین های الکتروکاردیوگرام (نوار قلب) مقایسه نموده است.

نتایج این آزمایش نشان می دهد که ساعت هوشمند اپل، به صورت میانگین در 90 درصد اوقات دقیق عمل می کند و این رقم برای سه دستگاه پوشیدنی دیگر، به کمتر از 80 درصد رسیده است.

ناگفته نماند که هنگام استراحت کاربر و در حالت بی تحرکی، تفاوت خاصی به چشم نمی خورد؛ بلکه این تفاوت به هنگام فعالیت های فیزیکی رویت می شود و اپل واچ دقت بیشتری از خود به نمایش می گذارد.

The post appeared first on .

اپل واچ دقیق ترین پوشیدنی بازار برای پایش ضربان قلب است

در حال حاضر دستگاه های زیادی در بازار هستند که می توانند ضربان قلب کاربران را اندازه گیری کنند؛ از قابلیت پایش ضربان قلب در موبایل هایی مانند گلکسی اس 7 گرفته تا پوشیدنی هایی که به صورت مداوم، آمار ضربان کاربر را دریافت می کنند. با این حال، تمام این دستگاه ها کیفیت برابری از خود به نمایش نمی گذارند و به گفته یکی از پزشکان کلینیک کلیولند، اندازه گیری ها می تواند بسیار متفاوت باشد.

تیم این کلینیک، اخیراً به مقایسه اپل واچ با سایر رقبای پوشیدنی آن مانند Fitbit Charge HR ،Mio Alpha و Basis Peak پرداخته و بعد از به تحرک واداشتن 50 سوژه مختلف، نتایج به دست آمده از هر دستگاه را با ماشین های الکتروکاردیوگرام (نوار قلب) مقایسه نموده است.

نتایج این آزمایش نشان می دهد که ساعت هوشمند اپل، به صورت میانگین در 90 درصد اوقات دقیق عمل می کند و این رقم برای سه دستگاه پوشیدنی دیگر، به کمتر از 80 درصد رسیده است.

ناگفته نماند که هنگام استراحت کاربر و در حالت بی تحرکی، تفاوت خاصی به چشم نمی خورد؛ بلکه این تفاوت به هنگام فعالیت های فیزیکی رویت می شود و اپل واچ دقت بیشتری از خود به نمایش می گذارد.

The post appeared first on .

اپل واچ دقیق ترین پوشیدنی بازار برای پایش ضربان قلب است