اپل بالاخره 120 میلیون دلار از سامسونگ غرامت می گیرد

دادگاه تجدید نظر نیز حکم دیوان عالی آمریکا در مورد پرونده شکایت اپل از سامسونگ را تایید نموده است.

اپل بالاخره 120 میلیون دلار از سامسونگ غرامت می گیرد

(image)
دادگاه تجدید نظر نیز حکم دیوان عالی آمریکا در مورد پرونده شکایت اپل از سامسونگ را تایید نموده است.
اپل بالاخره 120 میلیون دلار از سامسونگ غرامت می گیرد