اپلیکیشن Duo در اولویت گوگل قرار می گیرد؛ نصب Hangouts دیگر الزامی ندارد

وقتی گوگل در مراسم رسمی I/O امسال از دو نرم افزار پیام رسان Allo و Duo پرده برداری کرد، دو تئوری مختلف در ذهن مخاطب ایجاد شد؛ یکی چگونگی احتمال شکست (استقبال ضعیف) این دو اپلیکیشن مشابه با Hangouts، و دومی وضعیت نرم افزار سبز قدیمی بعد از موفقیت جدیدتر ها.

اما گوگل با انتشار این دو اپلیکیشن در ماه های گذشته، تئوری اول را به طور کامل از بین برد و تنها سوال بی پاسخ به تئوری دوم محصور شد. منتها چندی پیش گوگل رسماً اعلام کرد فعالیت Hangouts به پایان نخواهد رسید و .

با این وجود به گزارش Android Authority، گوگل قصد دارد نرم افزار Duo را به طور رسمی جایگزین Hangouts نماید؛ طوری که از ابتدای ماه دسامبر سال جاری، هیچ کدام از توسعه دهندگان تلفن هاش هوشمند مجبور به قرار دادن اپلیکیشن قدیمی در لیست نرم افزار های از پیش نصب شده دستگاه خود نیستند و به جای آن می توانند از Duo استفاده کنند.

به نوعی نرم افزار مکالمه تصویری Duo به پیشنهاد اول گوگل تبدیل شده و Hangouts به گزینه اختیاری توسعه دهندگان نزول پیدا خواهد کرد. اما با این حال نرم افزار قدیمی به کار خود ادامه داده و در صورت نیاز می توانید آن را از طریق فروشگاه گوگل استور دانلود کنید.

The post appeared first on .

اپلیکیشن Duo در اولویت گوگل قرار می گیرد؛ نصب Hangouts دیگر الزامی ندارد

وقتی گوگل در مراسم رسمی I/O امسال از دو نرم افزار پیام رسان Allo و Duo پرده برداری کرد، دو تئوری مختلف در ذهن مخاطب ایجاد شد؛ یکی چگونگی احتمال شکست (استقبال ضعیف) این دو اپلیکیشن مشابه با Hangouts، و دومی وضعیت نرم افزار سبز قدیمی بعد از موفقیت جدیدتر ها.

اما گوگل با انتشار این دو اپلیکیشن در ماه های گذشته، تئوری اول را به طور کامل از بین برد و تنها سوال بی پاسخ به تئوری دوم محصور شد. منتها چندی پیش گوگل رسماً اعلام کرد فعالیت Hangouts به پایان نخواهد رسید و .

با این وجود به گزارش Android Authority، گوگل قصد دارد نرم افزار Duo را به طور رسمی جایگزین Hangouts نماید؛ طوری که از ابتدای ماه دسامبر سال جاری، هیچ کدام از توسعه دهندگان تلفن هاش هوشمند مجبور به قرار دادن اپلیکیشن قدیمی در لیست نرم افزار های از پیش نصب شده دستگاه خود نیستند و به جای آن می توانند از Duo استفاده کنند.

به نوعی نرم افزار مکالمه تصویری Duo به پیشنهاد اول گوگل تبدیل شده و Hangouts به گزینه اختیاری توسعه دهندگان نزول پیدا خواهد کرد. اما با این حال نرم افزار قدیمی به کار خود ادامه داده و در صورت نیاز می توانید آن را از طریق فروشگاه گوگل استور دانلود کنید.

The post appeared first on .

اپلیکیشن Duo در اولویت گوگل قرار می گیرد؛ نصب Hangouts دیگر الزامی ندارد