اولین مقاله علمی اپل به تلاش برای رفع مشکلات «بینایی کامپیوتری» می پردازد

تقریبا ۲۰ روز پیش اپل خبر داد در آینده و امروز، نخسین مقاله شرکت مورد بحث در این رابطه به انتشار رسیده است. عناوینی که اپل در مقاله اش به آنها پرداخته استعداد آن را دارد تا در زمینه پیشبرد تکنولوژی «بینایی کامپیوتری» نقش مفیدی ایفا کند.

اپل در نخستین مقاله اش تکنیکی را توضیح می دهد که می تواند به ارتقای الگوریتم یادگیری ماشینی بیانجامد. در این روش، برای شناساندن اشیا به هوش مصنوعی از تصاویر تولید شده توسط خود کامپیوتر، به جای تصاویر واقعی استفاده می شود.

نکته اینجاست که در یادگیری ماشینی، ارائه تصاویر ساختگی به الگوریتم (مانند یک تصویر از بازی ویدیویی) اقدامی بهینه تر از ارائه یک تصویر ساده از جهان واقعیست. به این دلیل که تصاویر اینچنینی، شامل داده های دسته بندی و شرح داده شده هستند. این در حالیست که برای یک تصویر از جهان واقعی، یک شخص باید به کامپیوتر بفهماند که برای مثال در میان تصویر یک درخت، سگ یا دوچرخه وجود دارد.

مشکل از جایی شروع می شود که این تصاویر ساختگی، گاهی با حقیقت زندگی ما تمایز دارند و در بیشتر مواقع ارائه دهنده آنچه واقعاً یک انسان در زندگی روزمره اش می بیند نیستند. اپل اکنون در مقاله اش راه حلی برای این مشکل یافته و نام راهکار پیشنهادی اش را «شبیه سازی شده + یادگیری بدون نظارت» (Simulated+Unsupervised learning) گذاشته و از طریق همین روش، تصاویر مصنوعی را به واقعیت نزدیک تر می کند.

با این روش تصاویر مصنوعی به تصاویر واقعی نزدیک تر می شوند و وقت بسیار زیادی در پروژه های مرتبط به هوش مصنوعی به این شکل صرفه جویی می شود.

ارائه این مقاله علمی از سوی اپل در خصوص هوش مصنوعی، یک جهش بزرگ برای این کمپانی است چرا که تا کنون و برخی نیز تصور می کردند که اهالی کوپرتینو به طور کلی پیشرفت قابل ارائه ای در زمینه هوش مصنوعی نداشته اند.

The post appeared first on .

اولین مقاله علمی اپل به تلاش برای رفع مشکلات «بینایی کامپیوتری» می پردازد