اولین عمل پیوند موفق رحم در آمریکا انجام شد

در ایالات متحده آمریکا، از هر 4500 زن، یک نفر به سندروم MRKH مبتلا است که این سندروم سبب به دنیا آمدن فردی بدون رحم می شود. حالا گزارش شده که برای اولین بار در آمریکا و طی ماه گذشته، اولین عمل پیوند رحم از فردی زنده انجام شده است.

این عمل روی 4 نفر انجام پذیرفته که تنها یک مورد از آن ها موفقیت آمیز بوده است و سه شخص دیگر، عضو را پس زده و به عنوان بخشی از بدن خود نپذیرفته اند. خون به طور طبیعی وارد بافت های آن نمی شده و سیستم ایمنی نیز کاملا آن را در تضاد با بخش های دیگر تشخیص داده است.

اگر این عمل در آینده بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد و با موفقیتی نزدیک به صد در صد همراه شود، می توان امید داشت که زنان عضو جامعه MRKH بالاخره می توانند روزی باردار شوند و فرزندان شان را به دنیا آورند.

لازم به ذکر است که این عمل برای دومین بار در ایالات متحده آمریکا انجام شده. جراحی اول اگرچه در ابتدا موفقیت آمیز به نظر می رسید اما بعد از مدتی کوتاه به عفونت انجامید و پزشکان مجبور به برداشتن رحم شدند. لازم به ذکر است که دهنده رحم در عمل اول، جان خود را از دست داده بود.

البته، پیش از این، پزشکان و جراحان سوئدی در دانشگاه گوتنبرگ موفق شده بودند تا چنین عملی را انجام دهند. از سال 2012 تاکنون، 9 نفر رحم دریافت کرده اند و از این طریق 5 نوزاد سالم به دنیا آمده است.

تیم سوئدی نیز در این عمل به کمک جراحان آمریکایی آمد تا نتایج و تجربه های خود را با آن ها به اشتراک بگذارند. در حال حاضر، سه عمل ناموفق در دست بررسی قرار گرفته است.

شش عمل جراحی دیگر نیز تا انتهای سال 2016 برنامه ریزی شده که باید دید نتایج آن ها چگونه خواهد بود.

The post appeared first on .

اولین عمل پیوند موفق رحم در آمریکا انجام شد

در ایالات متحده آمریکا، از هر 4500 زن، یک نفر به سندروم MRKH مبتلا است که این سندروم سبب به دنیا آمدن فردی بدون رحم می شود. حالا گزارش شده که برای اولین بار در آمریکا و طی ماه گذشته، اولین عمل پیوند رحم از فردی زنده انجام شده است.

این عمل روی 4 نفر انجام پذیرفته که تنها یک مورد از آن ها موفقیت آمیز بوده است و سه شخص دیگر، عضو را پس زده و به عنوان بخشی از بدن خود نپذیرفته اند. خون به طور طبیعی وارد بافت های آن نمی شده و سیستم ایمنی نیز کاملا آن را در تضاد با بخش های دیگر تشخیص داده است.

اگر این عمل در آینده بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد و با موفقیتی نزدیک به صد در صد همراه شود، می توان امید داشت که زنان عضو جامعه MRKH بالاخره می توانند روزی باردار شوند و فرزندان شان را به دنیا آورند.

لازم به ذکر است که این عمل برای دومین بار در ایالات متحده آمریکا انجام شده. جراحی اول اگرچه در ابتدا موفقیت آمیز به نظر می رسید اما بعد از مدتی کوتاه به عفونت انجامید و پزشکان مجبور به برداشتن رحم شدند. لازم به ذکر است که دهنده رحم در عمل اول، جان خود را از دست داده بود.

البته، پیش از این، پزشکان و جراحان سوئدی در دانشگاه گوتنبرگ موفق شده بودند تا چنین عملی را انجام دهند. از سال 2012 تاکنون، 9 نفر رحم دریافت کرده اند و از این طریق 5 نوزاد سالم به دنیا آمده است.

تیم سوئدی نیز در این عمل به کمک جراحان آمریکایی آمد تا نتایج و تجربه های خود را با آن ها به اشتراک بگذارند. در حال حاضر، سه عمل ناموفق در دست بررسی قرار گرفته است.

شش عمل جراحی دیگر نیز تا انتهای سال 2016 برنامه ریزی شده که باید دید نتایج آن ها چگونه خواهد بود.

The post appeared first on .

اولین عمل پیوند موفق رحم در آمریکا انجام شد