اهدای رایگان آیفون 7 به کسانی که نام خود را به این گوشی تغییر دهند!

بسیاری از هواداران پر و پاقرص گوشی های آیفون، حاضرند برای داشتن یک iPhone 7/7 Plus، هر کاری بکنند.

اهدای رایگان آیفون 7 به کسانی که نام خود را به این گوشی تغییر دهند!

(image)
بسیاری از هواداران پر و پاقرص گوشی های آیفون، حاضرند برای داشتن یک iPhone 7/7 Plus، هر کاری بکنند.
اهدای رایگان آیفون 7 به کسانی که نام خود را به این گوشی تغییر دهند!