اندازه دنیای Mafia 3 چقدر است؟

چند روز از انتشار بازی Mafia 3 گذشته‌است و تاکنون اظهارنظرهای متفاوتی درباره بازی انجام شده‌است. اما قطعا بازی از یک لحاظ نمره قبولی خواهدگرفت و آن اندازه دنیای بازی است.

یکی از کاربران سایت Youtube به نام TheyCallMeConor که در زمینه اندازه‌گیری ابعاد نقشه بازی‌ها تخصص دارد، بزرگی دنیای Mafia 3 را با بازی‌های جهان‌باز مشابه مقایسه کرده‌است. روش کار او چنین است که از جنوبی‌ترین نقطه نقشه بازی شروع می‌کند و تا شمالی‌ترین نقطه آن راه می‌رود. این سفر برای بازی Mafia 3 حدود ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه به طول انجامیده‌است که کمی بیشتر از زمان مشابه برای بازی‌های Fallout 3 و Fallout 4 است، اما کمتر از زمانی است که Conor برای حرکت در بازی Red Dead Redemption صرف کرده‌است. بنابراین با درنظر گرفتن استانداردهای بازی‌های جهان‌باز مشابه، Mafia 3 در این زمینه نمره قبولی می‌گیرد.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اندازه دنیای Mafia 3 چقدر است؟

چند روز از انتشار بازی Mafia 3 گذشته‌است و تاکنون اظهارنظرهای متفاوتی درباره بازی انجام شده‌است. اما قطعا بازی از یک لحاظ نمره قبولی خواهدگرفت و آن اندازه دنیای بازی است.

یکی از کاربران سایت Youtube به نام TheyCallMeConor که در زمینه اندازه‌گیری ابعاد نقشه بازی‌ها تخصص دارد، بزرگی دنیای Mafia 3 را با بازی‌های جهان‌باز مشابه مقایسه کرده‌است. روش کار او چنین است که از جنوبی‌ترین نقطه نقشه بازی شروع می‌کند و تا شمالی‌ترین نقطه آن راه می‌رود. این سفر برای بازی Mafia 3 حدود ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه به طول انجامیده‌است که کمی بیشتر از زمان مشابه برای بازی‌های Fallout 3 و Fallout 4 است، اما کمتر از زمانی است که Conor برای حرکت در بازی Red Dead Redemption صرف کرده‌است. بنابراین با درنظر گرفتن استانداردهای بازی‌های جهان‌باز مشابه، Mafia 3 در این زمینه نمره قبولی می‌گیرد.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اندازه دنیای Mafia 3 چقدر است؟