انتشار نخستین عکس های رسمی از Galaxy C5 سامسونگ

کمپانی سامسونگ قصد دارد تا به زودی یک گوشی هوشمند جدید را از یک سری جدید رسما عرضه کند.

انتشار نخستین عکس های رسمی از Galaxy C5 سامسونگ

(image)
کمپانی سامسونگ قصد دارد تا به زودی یک گوشی هوشمند جدید را از یک سری جدید رسما عرضه کند.
انتشار نخستین عکس های رسمی از Galaxy C5 سامسونگ