امکان خرید جداگانه نسخه های ریمستر Uncharted

نسخه های ریمستر سه گانه Uncharted از ماه آینده، بطور جداگانه دردسترس خواهندبود. این خبری خوب برای کسانی است که به هر دلیل، می خواستند فقط یکی از قسمتهای سه گانه را خریداری کنند.

حتما می دانید که شرکت Naughty Dog، سه قسمت اول بازی Uncharted را سال قبل بصورت ریمسترشده تحت عنوان Nathan Drake Collection منتشرکرد، اما تاکنون اگر کسانی دوقسمت از این مجموعه را تجربه کرده بودند و تنها می خواستند یکی از این قسمت ها را تهیه کنند، ناچاربودند که مبلغ کامل مجموعه را پرداخت کنند. اما حالا سونی اعلام کرده است که از روز شانزدهم نوامبر در اروپا، نسخه های ریمسترشده هر یک از این بازیها بطور جداگانه به فروش می رسد. البته هنوز نمی دانیم که قیمت هر یک از قسمتها چقدر تعیین شده است، اما قطعا این قیمت کمتر از قیمت نسخه کامل خواهدبود. همچنین احتمال دارد که با اعلام این خبر، قیمت نسخه کامل نیز که فعلا در حدود ۳۰پاوند است نیز کاهش یابد.

اما اگر قرار به انتخاب از بین این سه عنوان باشد، شما کدامیک را ترجیح می دهید؟ نظرتان روی هر قسمتی از این شاهکار باشد، فقط به این نکته توجه کنید که هرسه قسمت، بطرزی بی نقص و کامل ریمستر شده اند، بطوریکه جان لینه مان از Digital Foundry در مورد آنها گفته است: “مشخص است که افرادی که مسئول این پروژه بوده اند، با تمام وجود به آن عشق می ورزیده اند، همچنان که واضح است سونی از صرف هیچ تلاش و هزینه ای برای ساخت این مجموعه بینظیر، فروگذار نکرده است.”

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امکان خرید جداگانه نسخه های ریمستر Uncharted

نسخه های ریمستر سه گانه Uncharted از ماه آینده، بطور جداگانه دردسترس خواهندبود. این خبری خوب برای کسانی است که به هر دلیل، می خواستند فقط یکی از قسمتهای سه گانه را خریداری کنند.

حتما می دانید که شرکت Naughty Dog، سه قسمت اول بازی Uncharted را سال قبل بصورت ریمسترشده تحت عنوان Nathan Drake Collection منتشرکرد، اما تاکنون اگر کسانی دوقسمت از این مجموعه را تجربه کرده بودند و تنها می خواستند یکی از این قسمت ها را تهیه کنند، ناچاربودند که مبلغ کامل مجموعه را پرداخت کنند. اما حالا سونی اعلام کرده است که از روز شانزدهم نوامبر در اروپا، نسخه های ریمسترشده هر یک از این بازیها بطور جداگانه به فروش می رسد. البته هنوز نمی دانیم که قیمت هر یک از قسمتها چقدر تعیین شده است، اما قطعا این قیمت کمتر از قیمت نسخه کامل خواهدبود. همچنین احتمال دارد که با اعلام این خبر، قیمت نسخه کامل نیز که فعلا در حدود ۳۰پاوند است نیز کاهش یابد.

اما اگر قرار به انتخاب از بین این سه عنوان باشد، شما کدامیک را ترجیح می دهید؟ نظرتان روی هر قسمتی از این شاهکار باشد، فقط به این نکته توجه کنید که هرسه قسمت، بطرزی بی نقص و کامل ریمستر شده اند، بطوریکه جان لینه مان از Digital Foundry در مورد آنها گفته است: “مشخص است که افرادی که مسئول این پروژه بوده اند، با تمام وجود به آن عشق می ورزیده اند، همچنان که واضح است سونی از صرف هیچ تلاش و هزینه ای برای ساخت این مجموعه بینظیر، فروگذار نکرده است.”

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امکان خرید جداگانه نسخه های ریمستر Uncharted