سری بازی Saints Row بار دیگر با داستان و دنیایی دیوانه بار بازگشته است تا اینکه شما ساعاتی را سرگرم طنز این عنوان جهان باز شوید. سری نامبرده کار خودش را از جنگ های گنگستری واقع گرایانه در خیابان شروع کرد، به فضا کشیده شد و حالا هم به جهنم رفته و داستان آن به مانند […]