ال جی و ساخت گوشی هوشمند قابل انعطاف و ترانما!

صنعت صفحه نمایش گوشی های هوشمند، در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است.

ال جی و ساخت گوشی هوشمند قابل انعطاف و ترانما!

(image)
صنعت صفحه نمایش گوشی های هوشمند، در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است.
ال جی و ساخت گوشی هوشمند قابل انعطاف و ترانما!