ال جی می گوید موبایل هایش منفجر نمی شوند

دیگر کسی نمانده که سامسونگ را بابت اتفاقات اخیر سرزنش نکرده باشد. ال جی هم اگرچه دیر اقدام کرد اما بالاخره باید حرفی زده باشد تا رقیب هموطن خود را بکوبد.

سه هفته پیش از برگزاری جشن باستانی دیوالی که در پاییز یا بهار صورت می پذیرد، ال جی پیامک های تبلیغاتی اش را در ارتباط با این موضوع منتشر کرده. در حالی که دیوالی 30 اکتبر انجام می گیرد، امروز و دیروز بسیاری از کاربران هندی پیام تمسخر آمیز ال جی را دریافت کرده اند.

بسیاری از کاربران ال جی در هند، پیامکی دریافت کرده اند که در آن، ال جی به تمسخر سامسونگ پرداخته است. در این پیام آمده: «خبر محصولاتی که منفجر می شوند را شنیده اید؟ در ال جی، ما محصولات مان را چندین بار مورد آزمایش قرار می دهیم تا امنیت ارزشمندترین دارایی مان -شما- را حفظ کنیم. دیوالی امنی با ال جی داشته باشید.»

چند هفته پیش نیز موتورولا حرف های مشابهی را زد اما به جای اینکه پیام تمسخر آمیزش را برای هزاران کاربر ارسال کند، فقط آن را روی توییتر قرار داد. به نظر می رسد ال جی از شکست هموطن خود بسیار شادمان شده.

The post appeared first on .

ال جی می گوید موبایل هایش منفجر نمی شوند

دیگر کسی نمانده که سامسونگ را بابت اتفاقات اخیر سرزنش نکرده باشد. ال جی هم اگرچه دیر اقدام کرد اما بالاخره باید حرفی زده باشد تا رقیب هموطن خود را بکوبد.

سه هفته پیش از برگزاری جشن باستانی دیوالی که در پاییز یا بهار صورت می پذیرد، ال جی پیامک های تبلیغاتی اش را در ارتباط با این موضوع منتشر کرده. در حالی که دیوالی 30 اکتبر انجام می گیرد، امروز و دیروز بسیاری از کاربران هندی پیام تمسخر آمیز ال جی را دریافت کرده اند.

بسیاری از کاربران ال جی در هند، پیامکی دریافت کرده اند که در آن، ال جی به تمسخر سامسونگ پرداخته است. در این پیام آمده: «خبر محصولاتی که منفجر می شوند را شنیده اید؟ در ال جی، ما محصولات مان را چندین بار مورد آزمایش قرار می دهیم تا امنیت ارزشمندترین دارایی مان -شما- را حفظ کنیم. دیوالی امنی با ال جی داشته باشید.»

چند هفته پیش نیز موتورولا حرف های مشابهی را زد اما به جای اینکه پیام تمسخر آمیزش را برای هزاران کاربر ارسال کند، فقط آن را روی توییتر قرار داد. به نظر می رسد ال جی از شکست هموطن خود بسیار شادمان شده.

The post appeared first on .

ال جی می گوید موبایل هایش منفجر نمی شوند