افزایش شکایات رسمی از سامسونگ: ادامه بحران نوت 7

به نظر می رسد که بحران و رسوایی نوت 7 برای کمپانی سامسونگ تمامی ندارد.

افزایش شکایات رسمی از سامسونگ: ادامه بحران نوت 7

(image)
به نظر می رسد که بحران و رسوایی نوت 7 برای کمپانی سامسونگ تمامی ندارد.
افزایش شکایات رسمی از سامسونگ: ادامه بحران نوت 7