افراد موفق قدردان چه مواردی در زندگی شان هستند؟

با نگاهی دقیق به دنیا می توان موارد زیادی را برای شکرگزاری و قدردانی یافت. در این میان برخی مردم صرفا نعمت ها را می بینند و برخی دیگر فقط کاستیهای شان را اما افرادی موفق می شوند که شکرگزار همه اینها باشند. در زیر مواردی که افراد موفق قدردانشان هستند را برای شما به اختصار توضیح می دهیم:

  1. فشار

راننده ی ( انجمن ملی مسابقه ی اتومبیلرانی خودروهای کار کرده) می گوید:

برای اکثر مردم شکست به معنای انتهای دنیا نیست، بلکه به معنی انتهای یک ایده و یا آرزوست. شکست باعث می شود با تجربه ی بیش تر به کار دیگری بپردازید و به احتمال زیاد در آن موفق شوید.

شکست نا امید کننده است اما بدتر از آن، مهارت جدید یا تجربه ی جدیدی کسب نکردن است. برای این که فرصت شکست برای تان فراهم شده شکرگزار باشید چرا که حداقل میزانی از مسیر را طی کرده اید.

  1. انتقاد

مردم زمانی نقد می کنند که به چیزی اهمیت می دهند. زمانی که دیگران به شما و کارتان اهمیت دهند می توانید نتیجه بهتری از کار خود را ارائه کنید، یا کارتان را متفاوت از قبل انجام داده و نظرشان را تغییر دهید.

  1. تصمیمات

ممکن است چه در زندگی شخصی چه کاری انتخاب های زیادی داشته باشید و این تعدد انتخاب به شما استرس وارد کند.

برعکس آن را تصور کنید. اگر هیچ انتخابی نمی داشتید چه حسی به شما دست می داد؟ برای این انتخاب ها و تصمیماتی که باید اتخاذ کنید، قدردان باشید.

  1. ناراحتی

ناراحتی نشان دهنده ی توجه شما به موضوعی است. و سرآغاز  همه ی نقاط عطف، اهمیت دادن است.

  1. احترام

به آدم هایی فکر کنید که تحسین شان می کنید. آن هایی که برای شما قابل اعتماد هستند. برای این گروه باید از خودشان نیز تشکر کنید. به آنها بگویید چقدر از بودن شان احساس خوبی به شما دست می دهد.

  1. مبارزه

منظور در این جا مبارزه های عمدی است. مانند انتخاب سخت کار کردن یا فداکاری برای افراد مهم زندگی تان.

زمانی که برای چیزی می جنگید و تحمل می کنید، محدوده ی باورهایی که از خودتان ساخته اید را بازتر و شایستگی های تان را ببیشتر می کنید و گاهی این کشمکش ها باعث می شوند شما کم اهمیتی موضوعی که باعث ناراحتی تان شده را ببینید.

در حین این مبارزات و تلاش ها شما می فهمید چه کسی هستید و یا چه کسی خواهید بود.

  1. انتظار

شاید صبور بودن خیلی خوشایند نباشد اما انتظار کشیدن هست.

برای مثال، تحقیقات نشان داده اند که بیش ترین شادی تعطیلات، برنامه ریزی قبل از آن است. و شادی حاصل از آن به طور میانگین تا 8 هفته طول می کشد.

پس از تعطیلات، سطح شادی تا سطح اولیه اش پایین می آید (معمولا چند روز بعد از تعطیلات) و سطح شادی مردمی که به تعطیلات رفته اند همانند آن هایی می شود که نرفتند.

برای این انتظار قدردان باشید (مخصوصا برای چیزی که خیلی آن را می خواهید).

پشیمانی

به مواردی فکر کنید که آرزو می کردید آنها را بهتر انجام داده بودید و یا به شکل متفاوتی مدیریت شان می کردید. یا به چیزی فکر کنید که انجام دادید اما آرزو می کنید که ای کاش نمی کردید.

دردناک است؟ حتما و البته انگیزه بخش است.

از آن انگیزه همین امروز استفاده کنید. با دوستی که مدت ها در تماس نبودید تماس بگیرید؛ با خانواده ارتباط برقرارکنید؛ بزرگوار باشید و شما عذرخواهی کنید. کاری را که آرزو می کردید را انجام دهید.

نتایج حاصل از این کار، شما را شکر گزار خواهد کرد.

  1. خانواده

نگاهی به اطراف تان بیاندازید. عمو پرخوری می کند، زن عمو نمی تواند کنجکاوی نکند، خواهرتان با شما کشمکش دارد و پدرتان با شما مانند یک کودک رفتار می کند.

شاید این رفتارها آزاردهنده باشند اما یقین داشته باشید وقتی این ها کنار شما نباشند، دلتنگ شان می شوید. سعی کنید خوبی ها را در هر کدام ببینید و برای داشتن این خانواده قدردان باشید. چرا که مردم زیادی آرزوی داشتن خانواده ی شما را دارند.

  1. همین لحظه

از آنجایی که همین الان در حال خواندن این مقاله هستید، پس واضح است که می توانید زمانی را برای فکر کردن، بهبود دادن خودتان، ایده پردازی و برقراری ارتباط با دوستان یا خانواده اختصاص دهید.

زمان مهم ترین دستاورد شماست پس برای همین لحظه شکر گزار باشید. زمان می تواند همه چیز را ممکن کند. آن را هدر ندهید.

The post appeared first on .

افراد موفق قدردان چه مواردی در زندگی شان هستند؟