افراد بسیار موفق چه تفاوت هایی با دیگران دارند؟

بدون شک هر کدام از شما به مرتبه ای از موفقیت دست یافته اید. این موفقیت می تواند ازدواج با همسر رویایی، فارغ التحصیل شدن، بستن قرارداد موفقیت آمیز با فردی دیگر یا دست یابی به حقوقی باشد که بتوانید به راحتی با آن مسکن تهیه کنید. این مراتب موفقیت است که میان افراد تفاوت ایجاد می کند. در ادامه 6 موردی که باعث می شود یک فرد، موفق و دیگری بسیار موفق شود آورده شده است:

  • تمرکز

افراد موفق به راحتی با یک پیشنهاد وسوسه انگیز از اهداف مالی شان فاصله می گیرند. در مقابل افراد بسیار موفق چیزهایی که باعث کم شدن تمرکزشان بر اهداف می شوند را حذف می کنند زیرا به خوبی می دانند این حواس پرتی ها میزان بهره وری شان را پایین می آورند.

  • اولویت

افراد موفق توانایی نه گفتن به فرصت ها را ندارند درحالیکه افراد بسیار موفق هر فرصت را ارزیابی کرده و اگر همراستا با اهداف شان باشد آن را می پذیرند. آنها به خوبی اولویت های شان را مشخص کرده اند، از این رو اولین فرصتی که برای شان پیش بیاید اولویت اول شان نمی شود.

  • تعادل میان کار و زندگی

افراد موفق با اینکه زمان و انرژی زیادی را صرف کارشان می کنند اما همچنان بهره وری پایینی دارند. درحالیکه افراد بسیار موفق برای کارشان محدودیت هایی تعیین می کنند. مثلا به هیچ وجه از خواب شان کم نمی کنند چرا که می دانند مغز باید استراحت کند تا بتواند روز بعد به خوبی کار کند یا به سلامتی شان اهمیت زیادی می دهند. هوشمندانه کار می کنند و دید آنها فراتر از نیازهای اولیه شان است.

  • کمک

افراد موفق به دیگران کمک نمی کنند تا از دیگر رقیبان شان عقب نمانند. درحالیکه افراد بسیار موفق می دانند آنقدر باید علم و تجربه شان را در اختیار دیگران بگذارند تا با این قدرشناسی به مقام های بالاتری دست یابند. اپرا وینفری و پل آلن نمونه های مشهوری در این زمینه هستند.

  • یادگیری

افراد موفق مسیرهایی را انتخاب می کنند که نتیجه داده است زیرا به مرور زمان انگیزه ی یادگیری را از دست می دهند. در حالیکه افراد بسیار موفق شیوه های گوناگونی را محاسبه و اتخاذ می کنند. آنها از شکست هراسی ندارند زیرا آن را عاملی برای رشد بیشترشان می دانند.

  • شنونده خوب بودن

افراد موفق بر این نظرند که برای دیده شدن باید بسیار صحبت کنند درحالیکه افراد بسیار موفق شنونده ی خوبی هستند و از این ویژگی شان در یافتن راه هایی برای حل مشکلات مردم استفاده کرده و به موفقیت نهایی دست پیدا می کنند.

  • خودسازی

افراد موفق دست به هر کاری می زنند تا به اهداف شان برسند. در مقابل افراد بسیار موفق تلاش شان بر این است که کارشان را بهبود دهند و در این راه متکی بر توانایی های شان هستند.

The post appeared first on .

افراد بسیار موفق چه تفاوت هایی با دیگران دارند؟