افت کیفیت جلوه های صوتی نسخه ریمستر Skyrim نسبت به نسخه اصلی

بنا به اطلاعات بدست آمده، بتسدا از فرمت xwm. فشرده شده برای فایلهای صوتی نسخه ریمستر Skyrim استفاده کرده است که این امر باعث افت کیفیت جلوه های صوتی بازی شده است.

اگرچه نسخه جدید و به روز شده از بازی The Elder Scrolls: Skyrim که با نام Skyrim Special Edition منتشرشد، از لحاظ جلوه های تصویری بسیار نسبت به نسخه اصلی بازی، پیشرفت داشته است، اما این موضوع به هیچ وجه برای جلوه های صوتی بازی صادق نیست. اولین بار یکی از کاربران Reddit با نام LasurArkinshade پی به این موضوع برده است و علت آنرا در نحوه استفاده بتسدا از فایلهای صوتی بازی می داند:

“جلوه های صوتی Skyrim اصلی (البته به غیر از موسیقی و دیالوگها)، در فرمت غیرفشرده wav. ذخیره شده بود. اما در نسخه Special، این فایلها در فرمت فشرده شده xwm. ذخیره شده اند. اگر مقدار نسبت فشرده سازی این فرمت، در حد معمول باشد، باز هم تاثیر چندانی در کیفیت جلوه های صوتی نخواهدداشت. اما به نظر می رسد که نسبت فشرده سازی در این فایلها، در بالاترین حد ممکن است و این باعث شده که از کیفیت آنها کاسته شود. چرا بتسدا دست به چنین کاری زده است؟ احتمالا برای اینکه حجم فایلهای نسخه Special بازی را تا حد ممکن پایین بیاورد.”

البته باید دانست که برای فهمیدن تفاوت بین کیفیت صدای این دو نسخه از بازی، احتیاج به یک هدست یا اسپیکر فوق العاده با کیفیت دارید. اما با این حال، برای کسانی که می خواهند جلوه های صوتی بازی را با کیفیت اصلی بشنوند، راه حلی هم وجود دارد! یک کاربر دیگر Reddit توانسته است فایلهای با فرمت bsa. نسخه اصلی را zip کرده و آنها را به جای فایلهای صوتی نسخه Special قراردهد و بدین ترتیب مشکل را حل نماید!

باید دید واکنش بتسدا به این مشکل جدید بازی Skyrim Special Edition چه خواهدبود و آیا راه حلی برای آن پیدا خواهندکرد یا خیر؟

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

افت کیفیت جلوه های صوتی نسخه ریمستر Skyrim نسبت به نسخه اصلی

بنا به اطلاعات بدست آمده، بتسدا از فرمت xwm. فشرده شده برای فایلهای صوتی نسخه ریمستر Skyrim استفاده کرده است که این امر باعث افت کیفیت جلوه های صوتی بازی شده است.

اگرچه نسخه جدید و به روز شده از بازی The Elder Scrolls: Skyrim که با نام Skyrim Special Edition منتشرشد، از لحاظ جلوه های تصویری بسیار نسبت به نسخه اصلی بازی، پیشرفت داشته است، اما این موضوع به هیچ وجه برای جلوه های صوتی بازی صادق نیست. اولین بار یکی از کاربران Reddit با نام LasurArkinshade پی به این موضوع برده است و علت آنرا در نحوه استفاده بتسدا از فایلهای صوتی بازی می داند:

“جلوه های صوتی Skyrim اصلی (البته به غیر از موسیقی و دیالوگها)، در فرمت غیرفشرده wav. ذخیره شده بود. اما در نسخه Special، این فایلها در فرمت فشرده شده xwm. ذخیره شده اند. اگر مقدار نسبت فشرده سازی این فرمت، در حد معمول باشد، باز هم تاثیر چندانی در کیفیت جلوه های صوتی نخواهدداشت. اما به نظر می رسد که نسبت فشرده سازی در این فایلها، در بالاترین حد ممکن است و این باعث شده که از کیفیت آنها کاسته شود. چرا بتسدا دست به چنین کاری زده است؟ احتمالا برای اینکه حجم فایلهای نسخه Special بازی را تا حد ممکن پایین بیاورد.”

البته باید دانست که برای فهمیدن تفاوت بین کیفیت صدای این دو نسخه از بازی، احتیاج به یک هدست یا اسپیکر فوق العاده با کیفیت دارید. اما با این حال، برای کسانی که می خواهند جلوه های صوتی بازی را با کیفیت اصلی بشنوند، راه حلی هم وجود دارد! یک کاربر دیگر Reddit توانسته است فایلهای با فرمت bsa. نسخه اصلی را zip کرده و آنها را به جای فایلهای صوتی نسخه Special قراردهد و بدین ترتیب مشکل را حل نماید!

باید دید واکنش بتسدا به این مشکل جدید بازی Skyrim Special Edition چه خواهدبود و آیا راه حلی برای آن پیدا خواهندکرد یا خیر؟

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

افت کیفیت جلوه های صوتی نسخه ریمستر Skyrim نسبت به نسخه اصلی