اشاره یکی از مدیران مایکروسافت به موبایلی رده بالا؛ سرفس فون در راه است؟

موبایل بعدی مایکروسافت محصولی کاملاً رده بالا خواهد بود که بازار کار و سازمان ها را هدف قرار داده است. این اظهار نظر تازه یکی از مسئولین توسعه ویندوز در مایکروسافت به نام «کوین گالو» (Kevin Gallo) است. وی خبر می دهد که این تلفن هوشمند، با نوآوری های تازه ای همراه خواهد بود.

وی در رابطه با موبایلی که در آینده از سوی مایکروسافت ارائه خواهد شد گفت: «آنچه توسعه یافته توانایی هایی همرده با ویندوز در دسکتاپ دارد. در زمینه کامپیوترهای شخصی و این نوع از سیستم عامل ویندوز، محصولی خلاقانه مانند سرفس را عرضه کرده بودیم و حالا ارائه این محصول هم اینچنین خواهد بود و در ادامه شرکت های تولید کننده ی سخت افزار نیز تصمیم خواهند گرفت تا محصولی مشابه با آن را ساخته و به کاربران ارائه کنند.»

این مدیر مایکروسافت همچنین در خصوص شرایط ویندوز برای تلفن های هوشمند اظهار نظر کرد؛ سیستم عاملی که نه از سوی مایکروسافت ترک شده و نه برنامه های آتی اش مشخص است. آقای گالو در این رابطه می گوید: «ویندوز فون به طور کامل پشتیبانی می شود. ما تمام قد پشت آن ایستاده ایم. قرار نیست بخش موبایل های هوشمند را ترک کنیم. در مسیر ارائه بروز رسانی ها برای این سیستم عامل هیچ تغییری به وجود نیامده است.»

او از طرف دیگر در میان صحبت هایش اشاره نمود که مایکروسافت در آینده نزدیک یک بروز رسانی جامع برای ویندوز ۱۰ موبایل ارائه خواهد داد. گالو همچنین به این موضوع پرداخت که دنباله دار شدن سیاست نوکیا مبنی بر ارائه موبایل های اقتصادی برای کاربران سازمانی، هیچ گاه نمی توانست مایکروسافت را در این قسمت به سوددهی برساند.

The post appeared first on .

اشاره یکی از مدیران مایکروسافت به موبایلی رده بالا؛ سرفس فون در راه است؟

موبایل بعدی مایکروسافت محصولی کاملاً رده بالا خواهد بود که بازار کار و سازمان ها را هدف قرار داده است. این اظهار نظر تازه یکی از مسئولین توسعه ویندوز در مایکروسافت به نام «کوین گالو» (Kevin Gallo) است. وی خبر می دهد که این تلفن هوشمند، با نوآوری های تازه ای همراه خواهد بود.

وی در رابطه با موبایلی که در آینده از سوی مایکروسافت ارائه خواهد شد گفت: «آنچه توسعه یافته توانایی هایی همرده با ویندوز در دسکتاپ دارد. در زمینه کامپیوترهای شخصی و این نوع از سیستم عامل ویندوز، محصولی خلاقانه مانند سرفس را عرضه کرده بودیم و حالا ارائه این محصول هم اینچنین خواهد بود و در ادامه شرکت های تولید کننده ی سخت افزار نیز تصمیم خواهند گرفت تا محصولی مشابه با آن را ساخته و به کاربران ارائه کنند.»

این مدیر مایکروسافت همچنین در خصوص شرایط ویندوز برای تلفن های هوشمند اظهار نظر کرد؛ سیستم عاملی که نه از سوی مایکروسافت ترک شده و نه برنامه های آتی اش مشخص است. آقای گالو در این رابطه می گوید: «ویندوز فون به طور کامل پشتیبانی می شود. ما تمام قد پشت آن ایستاده ایم. قرار نیست بخش موبایل های هوشمند را ترک کنیم. در مسیر ارائه بروز رسانی ها برای این سیستم عامل هیچ تغییری به وجود نیامده است.»

او از طرف دیگر در میان صحبت هایش اشاره نمود که مایکروسافت در آینده نزدیک یک بروز رسانی جامع برای ویندوز ۱۰ موبایل ارائه خواهد داد. گالو همچنین به این موضوع پرداخت که دنباله دار شدن سیاست نوکیا مبنی بر ارائه موبایل های اقتصادی برای کاربران سازمانی، هیچ گاه نمی توانست مایکروسافت را در این قسمت به سوددهی برساند.

The post appeared first on .

اشاره یکی از مدیران مایکروسافت به موبایلی رده بالا؛ سرفس فون در راه است؟