اسپیس اکس می گوید دوباره آمادگی پرتاب های آزمایشی را بازیافته است

هرچند اسپیس اکس هنوز دلیل قطعی و نهایی را اعلام نکرده است، اما ظاهراً تحقیقات این شرکت نتایج مناسبی در پی داشته اند.

شرکت فضایی خصوصی ضمن اعلام این خبر می گوید اعتماد به نفس خود را باز یافته و تصمیم دارد در روزهای آینده و پیش از پایان سال جاری میلادی، بار دیگر پرتاب های آزمایشی را از سر گیرد.

اسپیس اکس همچنین اعلام داشته با دنبال کردن سرنخ ها در مورد دلیل انفجار پیشین، به یکی از لوله های فشار در منبع اکسیژن مایع فالکون 9 رسیده و احتمالاً این همان قطعه ای به حساب می آید که در بروز مشکل نقش داشته است.

این لوله به سیستم برودتی هلیوم موشک تعلق دارد و کارشناسان در حال بازسازی شرایط انفجار هستند تا ضمن رفع مشکلات، عملکرد این سیستم را برای پرتاب های بعدی بهبود بخشند.

اعلام خبر از سر گیری پرتاب های اسپیس اکس پیش از پایان سال جاری از این جهت اهمیت دارد که شرکت های بسیاری از جمله فیسبوک که ، باید اطمینان داشته باشند که این شرکت فضایی توانایی ارسال صحیح و سالم محموله به مدار زمین را داراست.

علاوه بر این باید توجه داشته باشیم که اسپیس اکس برنامه دارد به زودی موشک های حامل سرنشین را به خارج از جو زمین ارسال نماید، در نتیجه لازم است پیش از آن اطمینان حاصل کند چنین اتفاقاتی در پرتاب های آتی رخ نخواهند داد.

The post appeared first on .

اسپیس اکس می گوید دوباره آمادگی پرتاب های آزمایشی را بازیافته است

هرچند اسپیس اکس هنوز دلیل قطعی و نهایی را اعلام نکرده است، اما ظاهراً تحقیقات این شرکت نتایج مناسبی در پی داشته اند.

شرکت فضایی خصوصی ضمن اعلام این خبر می گوید اعتماد به نفس خود را باز یافته و تصمیم دارد در روزهای آینده و پیش از پایان سال جاری میلادی، بار دیگر پرتاب های آزمایشی را از سر گیرد.

اسپیس اکس همچنین اعلام داشته با دنبال کردن سرنخ ها در مورد دلیل انفجار پیشین، به یکی از لوله های فشار در منبع اکسیژن مایع فالکون 9 رسیده و احتمالاً این همان قطعه ای به حساب می آید که در بروز مشکل نقش داشته است.

این لوله به سیستم برودتی هلیوم موشک تعلق دارد و کارشناسان در حال بازسازی شرایط انفجار هستند تا ضمن رفع مشکلات، عملکرد این سیستم را برای پرتاب های بعدی بهبود بخشند.

اعلام خبر از سر گیری پرتاب های اسپیس اکس پیش از پایان سال جاری از این جهت اهمیت دارد که شرکت های بسیاری از جمله فیسبوک که ، باید اطمینان داشته باشند که این شرکت فضایی توانایی ارسال صحیح و سالم محموله به مدار زمین را داراست.

علاوه بر این باید توجه داشته باشیم که اسپیس اکس برنامه دارد به زودی موشک های حامل سرنشین را به خارج از جو زمین ارسال نماید، در نتیجه لازم است پیش از آن اطمینان حاصل کند چنین اتفاقاتی در پرتاب های آتی رخ نخواهند داد.

The post appeared first on .

اسپیس اکس می گوید دوباره آمادگی پرتاب های آزمایشی را بازیافته است