اسپیس اکس امروز نخستین مأموریت خود برای ارتش آمریکا را به سرانجام می رساند

امروز اسپیس اکس با آزمون دشواری رو به روست و قصد دارد نخستین مأموریت مربوط به امنیت ملی خود را برای ارتش آمریکا اجرایی کند و آن ارسال یک ماهواره جاسوسی به مدار زمین است که متعلق به «دفتر شناسایی ملی» این کشور است.

گفتنی است ماهواره مورد اشاره با نام «NROL-76» شناخته می شود و قرار است رأس ساعت 15:30 امروز توسط راکت فالکون 9 اسپیس اکس و از پایگاه فضایی کندی پرتاب شود. نکته جالب توجه دیگر این است که کمپانی مورد اشاره قصد دارد بخش نخستین فالکون 9 را روی زمین صافی در «دماغه کاناورال» دوباره فرود آورد.

در این مأموریت ماهواره جاسوسی NRO-76 به همراه راکت فالکون 9 به فضا پرتاب می شود

لازم به ذکر است از آنجایی که «NROL-76» یک ماهواره جاسوسی است بنابراین همانند دیگر ماهواره های این سازمان، اطلاعات زیادی در مورد آن در دسترس نیست و احتمالاً تصاویر و پخش زنده محدودتری از آن را نیز شاهد خواهیم بود تا هدف و مکانی که قرار است به آنجا ارسال شود، فاش نشوند.

لازم به اشاره است پرتاب موشک مورد اشاره در حالی رخ می دهد که اسپیس اکس در حدود یک ماه پیش موفق شد تا بار دیگر نام خود را در تاریخ فضانوردی به ثبت رساند و برای نخستین بار یک راکت فضاپیما بر را برای . ناگفته نماند راکت فالکون 9 که امروز قرار است ماهواره «NROL-76» را به فضا ارسال کند از یک بخش اولیه کاملاً نو بهره مند بوده اما هنوز مشخص نیست که آیا اسپیس اکس برای آن یک بوستر تازه و یا استفاده شده را در نظر گرفته است.

The post appeared first on .

اسپیس اکس امروز نخستین مأموریت خود برای ارتش آمریکا را به سرانجام می رساند