استیو جابز هنگام کناره گیری از مدیریت عاملی اپل، هنوز مشغول کار روی پروژه Apple TV بود

در حال حاضر دیگر کمتر کسی پیدا می شود که نداند کمپانی اپل مشغول کار روی یک تلویزیون است. این کمپانی ساکن کوپرتینو برای سال های متمادی در تلاش برای ورود به صنعت تلویزیون بوده اما هیچگاه نتوانسته محصولی مطابق انتظارات خود و مشتریان توسعه دهد. اخیراً گزارش جدیدی منتشر شده که بنابر آن، استیو جایز، مدیر عامل فقید اپل بعد از کناره گیری از مسئولیت خود و با وجود ابتلا به سرطان، به کار روی پروژه Apple TV ادامه داده است.

به گفته «والت ماسبرگ» (Walt Mossberg)، یک خبرنگار حوزه تکنولوژی و یکی از دوستان قدیمی استیو جابز، وی هیچوقت نتوانست رویای ساخت Apple TV را کنار بگذارد. ماسبرگ می گوید که جابز در همان شبِ کناره گیری از سمت خود و سپردن کمپانی به تیم کوک، با وی تماس گرفته بود و ادعا نمود که بهترین ایده ممکن برای توسعه مجموعه Apple TV را یافته و از ماسبرگ دعوت کرد تا نمونه ابتدایی آن را ببیند؛ اما متاسفانه تا کمتر از دو ماه بعد، سرطان استیو جابز را از پا درآورد.

به نظر می رسد که جابز برنامه داشته تا مسئولیت های مدیریت عاملی را به شخصی دیگر واگذار کند و تمرکزش را معطوف پروژه تلویزیون اپل نماید. ماسبرگ می گوید که جابز راهی مناسب برای توسعه یک تلویزیون یکپارچه یافته بود و قرار نبود یک بار دیگر شاهد یکی از ستاپ باکس های Apple TV که امروزه هم در بازار یافت می شوند باشیم. اما چشم انداز وی هرچه که بوده، مشخصاً تمام برنامه ها بدون حضور جابز کنار گذاشته شده اند.

بدیهی است که حتی اگر راهی مناسب برای توسعه یک تلویزیون یکپارچه یافته می شد، قراردهای مختلف با شبکه های تلویزیونی و تولیدکنندگان محتوی مشکلی بزرگ تر به شمار می رفت و معلوم نبود که جابز بتواند اپل تی وی رویاهایش را به دست مشتریان برساند یا خیر.

The post appeared first on .

استیو جابز هنگام کناره گیری از مدیریت عاملی اپل، هنوز مشغول کار روی پروژه Apple TV بود

در حال حاضر دیگر کمتر کسی پیدا می شود که نداند کمپانی اپل مشغول کار روی یک تلویزیون است. این کمپانی ساکن کوپرتینو برای سال های متمادی در تلاش برای ورود به صنعت تلویزیون بوده اما هیچگاه نتوانسته محصولی مطابق انتظارات خود و مشتریان توسعه دهد. اخیراً گزارش جدیدی منتشر شده که بنابر آن، استیو جایز، مدیر عامل فقید اپل بعد از کناره گیری از مسئولیت خود و با وجود ابتلا به سرطان، به کار روی پروژه Apple TV ادامه داده است.

به گفته «والت ماسبرگ» (Walt Mossberg)، یک خبرنگار حوزه تکنولوژی و یکی از دوستان قدیمی استیو جابز، وی هیچوقت نتوانست رویای ساخت Apple TV را کنار بگذارد. ماسبرگ می گوید که جابز در همان شبِ کناره گیری از سمت خود و سپردن کمپانی به تیم کوک، با وی تماس گرفته بود و ادعا نمود که بهترین ایده ممکن برای توسعه مجموعه Apple TV را یافته و از ماسبرگ دعوت کرد تا نمونه ابتدایی آن را ببیند؛ اما متاسفانه تا کمتر از دو ماه بعد، سرطان استیو جابز را از پا درآورد.

به نظر می رسد که جابز برنامه داشته تا مسئولیت های مدیریت عاملی را به شخصی دیگر واگذار کند و تمرکزش را معطوف پروژه تلویزیون اپل نماید. ماسبرگ می گوید که جابز راهی مناسب برای توسعه یک تلویزیون یکپارچه یافته بود و قرار نبود یک بار دیگر شاهد یکی از ستاپ باکس های Apple TV که امروزه هم در بازار یافت می شوند باشیم. اما چشم انداز وی هرچه که بوده، مشخصاً تمام برنامه ها بدون حضور جابز کنار گذاشته شده اند.

بدیهی است که حتی اگر راهی مناسب برای توسعه یک تلویزیون یکپارچه یافته می شد، قراردهای مختلف با شبکه های تلویزیونی و تولیدکنندگان محتوی مشکلی بزرگ تر به شمار می رفت و معلوم نبود که جابز بتواند اپل تی وی رویاهایش را به دست مشتریان برساند یا خیر.

The post appeared first on .

استیو جابز هنگام کناره گیری از مدیریت عاملی اپل، هنوز مشغول کار روی پروژه Apple TV بود