از این پس در نتایج جستجوی اپ استور اپل شاهد تبلیغات خواهید بود

کاربران آمریکایی اپ استور از امروز با ورود به این اپلیکیشن شاهد تبلیغات در محیط آن خواهند بود. وقتی که کلیدواژه های پرطرفداری مثل تاکسی، تقویم یا فهرست انجام کارها را در فیلد جستجوی اپ استور بنویسید، بالاتر از نتایج جستجو بنری بزرگ از اپلیکیشن های تبلیغ شده را مشاهده خواهید کرد.

اپل در اوایل سال جاری اعلام کرده بود که به زودی قصد دارد تا تبلیغات را به بطن اپ استور وارد کند. حتی برخی از کاربرانی که برای تست بتای iOS 10 ثبت نام کرده بودند هم این تبلیغات را در فروشگاه اپلیکیشن های اپل دیده بودند. اما از این هفته به بعد، کاربران معمولی نیز این تبلیغات را مشاهده خواهند کرد.

گفتنی است که اضافه شدن تبلیغات به محیط اپ استور، بخشی از نقشه اپل برای تحول مدل درآمدزایی کمپانی از اپلیکیشن ها به شمار می رود. فیل شیلر، معاون بازاریابی بین المللی اپل سال گذشته در مصاحبه با وبسایت ورج اعلام کرد که اپل می خواهد به کمک این روش، با توسعه دهندگان و توسعه دهندگان مستقل عادلانه تر از گذشته رفتار کند.

هر چه اپ استور گسترده تر می شود، اپلیکیشن های جدید شانس کمتری برای دیده شدن در آن دارند. به همین خاطر اپل با گرفتن تبلیغات در اپ استور و همچنین پاکسازی اپلیکیشن های ناقص می خواهد که این مشکل را از سر راه توسعه دهندگان بردارد. اما این که آیا سیستم تبلیغاتی جدید اپل مفید بوده یا به ضرر کاربران تمام می شود را باید به مرور زمان بررسی کنیم.

به عنوان مثال، اگر واژه پوکمون را در اپ استور جستجو کنید، تبلیغی برای اپلیکیشنی تحت عنوان Catch ém بالاتر از نتیجه اصلی که بازی پوکمون گو است به نمایش در می آید. این موضوع می تواند راهی پیش پای اسپمرها بگذارد که نتایج جستجوی پرطرفدار را به نفع خود تصاحب کنند.

با این وجود اما به نظر می رسد که اپل برای شرکت توسعه دهندگان در این برنامه اشتیاق زیادی از خود نشان می دهد.

The post appeared first on .

از این پس در نتایج جستجوی اپ استور اپل شاهد تبلیغات خواهید بود

کاربران آمریکایی اپ استور از امروز با ورود به این اپلیکیشن شاهد تبلیغات در محیط آن خواهند بود. وقتی که کلیدواژه های پرطرفداری مثل تاکسی، تقویم یا فهرست انجام کارها را در فیلد جستجوی اپ استور بنویسید، بالاتر از نتایج جستجو بنری بزرگ از اپلیکیشن های تبلیغ شده را مشاهده خواهید کرد.

اپل در اوایل سال جاری اعلام کرده بود که به زودی قصد دارد تا تبلیغات را به بطن اپ استور وارد کند. حتی برخی از کاربرانی که برای تست بتای iOS 10 ثبت نام کرده بودند هم این تبلیغات را در فروشگاه اپلیکیشن های اپل دیده بودند. اما از این هفته به بعد، کاربران معمولی نیز این تبلیغات را مشاهده خواهند کرد.

گفتنی است که اضافه شدن تبلیغات به محیط اپ استور، بخشی از نقشه اپل برای تحول مدل درآمدزایی کمپانی از اپلیکیشن ها به شمار می رود. فیل شیلر، معاون بازاریابی بین المللی اپل سال گذشته در مصاحبه با وبسایت ورج اعلام کرد که اپل می خواهد به کمک این روش، با توسعه دهندگان و توسعه دهندگان مستقل عادلانه تر از گذشته رفتار کند.

هر چه اپ استور گسترده تر می شود، اپلیکیشن های جدید شانس کمتری برای دیده شدن در آن دارند. به همین خاطر اپل با گرفتن تبلیغات در اپ استور و همچنین پاکسازی اپلیکیشن های ناقص می خواهد که این مشکل را از سر راه توسعه دهندگان بردارد. اما این که آیا سیستم تبلیغاتی جدید اپل مفید بوده یا به ضرر کاربران تمام می شود را باید به مرور زمان بررسی کنیم.

به عنوان مثال، اگر واژه پوکمون را در اپ استور جستجو کنید، تبلیغی برای اپلیکیشنی تحت عنوان Catch ém بالاتر از نتیجه اصلی که بازی پوکمون گو است به نمایش در می آید. این موضوع می تواند راهی پیش پای اسپمرها بگذارد که نتایج جستجوی پرطرفدار را به نفع خود تصاحب کنند.

با این وجود اما به نظر می رسد که اپل برای شرکت توسعه دهندگان در این برنامه اشتیاق زیادی از خود نشان می دهد.

The post appeared first on .

از این پس در نتایج جستجوی اپ استور اپل شاهد تبلیغات خواهید بود