ارزانترین گوشی هوشمند جهان بالاخره در بازار عرضه شد

چهار ماه پیش یکی کمپانی هندی با نام Ringing bells، ارزانترین گوشی هوشمند جهان را رسما معرفی نمود

ارزانترین گوشی هوشمند جهان بالاخره در بازار عرضه شد

(image)
چهار ماه پیش یکی کمپانی هندی با نام Ringing bells، ارزانترین گوشی هوشمند جهان را رسما معرفی نمود
ارزانترین گوشی هوشمند جهان بالاخره در بازار عرضه شد