اخترشناسان سیاره ای را کشف کردند که همزمان به دور دو ستاره می چرخد

اخترشناسان به کمک تلسکوپ هابل سیاره ای عجیب را در فاصله 2 هزار سال نوری از زمین کشف کرده اند که همزمان به دور دو ستاره در گردش است.

البته از لحاظ تئوری پیش از این اثبات شده بود که هزاران سیاره در عالم هستی با این ویژگی وجود دارند، اما این اولین بار است که به کمک خاصیت خمش نور، یکی از آنها مشاهده و شناسایی شده.

دانشمندان این «سیاره دو مداری» (circumbinary planet) را «OGLE-2007-BLG-349» نامگذاری کرده اند که اولین بار وجود آن در سال 2007 کشف شده بود، اما تا امروز تصور می شده تنها به دور یک ستاره گردش می کرده و صرفاً جرم مرموزی کنار آن حضور دارد.

بررسی های بیشتر با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل نشان داد که آن جسم مرموز در واقع یک ستاره دوم است. رنگ قرمز درخشان این دو جرم آسمانی نیز حکایت از آن دارد که با دو «» طرف هستیم.

این دو کوتوله حدود 11.2 میلیون کیلومتر از هم فاصله دارند، که به عنوان فاصله میان دو ستاره، بسیار ناچیز و نادر است، و سیاره OGLE نیز هر 7 سال زمینی یک بار به دور این دو می چرخد.

شیوه کشف این دو ستاره هم در نوع خود بسیار جالب بوده؛ متد «سنجش گرانشی» یا همان «خمش نور» از اصل خم شدن شعاع های نور در اثر گرانش بسیار قوی اجرام آسمانی استفاده می کند. گاهی دو ستاره به دور یک مرکز می گردند، و وقتی یکی از مقابل دیگری عبور کند، گرانش آن یکی که به زمین نزدیک تر است باعث خمش نور دریافتی از ستاره دورتر می شود.

به خاطر همین تقویت خمش و قرار گیری دو ستاره در بهترین زاویه ممکن، سنجشگرهای تلسکوپ هابل توانستند سیگنال های دریافتی از این ستاره ها را تشخیص دهند و به ماهیت این مجموعه پی ببرند.

به گفته دانشمندان اخترشناس، این متد جدید می تواند آنها را در یافتن دیگر سیاره های دو مداری عالم در آینده یاری نماید.

The post appeared first on .

اخترشناسان سیاره ای را کشف کردند که همزمان به دور دو ستاره می چرخد

اخترشناسان به کمک تلسکوپ هابل سیاره ای عجیب را در فاصله 2 هزار سال نوری از زمین کشف کرده اند که همزمان به دور دو ستاره در گردش است.

البته از لحاظ تئوری پیش از این اثبات شده بود که هزاران سیاره در عالم هستی با این ویژگی وجود دارند، اما این اولین بار است که به کمک خاصیت خمش نور، یکی از آنها مشاهده و شناسایی شده.

دانشمندان این «سیاره دو مداری» (circumbinary planet) را «OGLE-2007-BLG-349» نامگذاری کرده اند که اولین بار وجود آن در سال 2007 کشف شده بود، اما تا امروز تصور می شده تنها به دور یک ستاره گردش می کرده و صرفاً جرم مرموزی کنار آن حضور دارد.

بررسی های بیشتر با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل نشان داد که آن جسم مرموز در واقع یک ستاره دوم است. رنگ قرمز درخشان این دو جرم آسمانی نیز حکایت از آن دارد که با دو «» طرف هستیم.

این دو کوتوله حدود 11.2 میلیون کیلومتر از هم فاصله دارند، که به عنوان فاصله میان دو ستاره، بسیار ناچیز و نادر است، و سیاره OGLE نیز هر 7 سال زمینی یک بار به دور این دو می چرخد.

شیوه کشف این دو ستاره هم در نوع خود بسیار جالب بوده؛ متد «سنجش گرانشی» یا همان «خمش نور» از اصل خم شدن شعاع های نور در اثر گرانش بسیار قوی اجرام آسمانی استفاده می کند. گاهی دو ستاره به دور یک مرکز می گردند، و وقتی یکی از مقابل دیگری عبور کند، گرانش آن یکی که به زمین نزدیک تر است باعث خمش نور دریافتی از ستاره دورتر می شود.

به خاطر همین تقویت خمش و قرار گیری دو ستاره در بهترین زاویه ممکن، سنجشگرهای تلسکوپ هابل توانستند سیگنال های دریافتی از این ستاره ها را تشخیص دهند و به ماهیت این مجموعه پی ببرند.

به گفته دانشمندان اخترشناس، این متد جدید می تواند آنها را در یافتن دیگر سیاره های دو مداری عالم در آینده یاری نماید.

The post appeared first on .

اخترشناسان سیاره ای را کشف کردند که همزمان به دور دو ستاره می چرخد