احتمالا سازندگان DOOM مشغول ساخت یک DLC هستند

به گزارش ، بازی DOOM هم اکنون در بازار است و نمرات آن کاملا گویای کیفیت این محصول هستند. در همین حال، به نظرم می رسد که دو کمپانی Bethesda و id Software قصد دارند محتوای بیشتری برای این بازی ارائه دهند !

ماجرا از این قرار است که آقای “تیاگو سوزا” (Tiago Sousa) (برنامه نویس ارشد شرکت id Software) اخیرا یک مرموزانه ای ارسال کرده است. متن پیام وی به شرح زیر است :

“آواتار من = احساسات من، در حین دیدن چیزهایی که برای طرفداران DOOM در آینده آماده کرده ایم.”

نظر شما چیست؟ آیا واقعا یک بسته الحاقی داستانی جدید در راه است؟!

احتمالا سازندگان DOOM مشغول ساخت یک DLC هستند

(image)

به گزارش ، بازی DOOM هم اکنون در بازار است و نمرات آن کاملا گویای کیفیت این محصول هستند. در همین حال، به نظرم می رسد که دو کمپانی Bethesda و id Software قصد دارند محتوای بیشتری برای این بازی ارائه دهند !

ماجرا از این قرار است که آقای “تیاگو سوزا” (Tiago Sousa) (برنامه نویس ارشد شرکت id Software) اخیرا یک مرموزانه ای ارسال کرده است. متن پیام وی به شرح زیر است :

“آواتار من = احساسات من، در حین دیدن چیزهایی که برای طرفداران DOOM در آینده آماده کرده ایم.”

نظر شما چیست؟ آیا واقعا یک بسته الحاقی داستانی جدید در راه است؟!

احتمالا سازندگان DOOM مشغول ساخت یک DLC هستند