آیا مایکروسافت با سونی و نینتندو برای ساخت کنسول بازی همکاری داشته است؟

به گزارش و به نقل از ،قبل از اینکه شرکت مایکروسافت در سال 2001 اولین Xbox را عرضه کند؛ این کمپانی سعی کرد تا با دو شرکت سونی و نینتندو برای ساخت کنسولی شراکتی برقرار کند.

داستان هایی مانند این سالهاست که در زبان ها می چرخد و اکنون ما قرار است چیز های بیشتری بدانیم. طی مصاحبه ای با آقای ” اِد فرایس” ( Ed Fries)، از تاسیس کنندگان مایکروسافت، درباره ی شراکت شکست خورده‌ی این شرکت با نینتندو صحبت هایی انجام شد.

ایشان گفتند که مایکروسافت برای ساخت سخت افزار به نیتندو پیشنهاد داد و همچنین گفت که بخش نرم افزاری کنسول(سیستم عامل) و بخش شبکه به مایکروسافت و ویندوز سپرده شود ولی نیتنندو قبول نکرد.

” زمانی که فکر کردیم که Xbox باید ساخته شود، با نینتندو تماس گرفتیم. ما با یکدیگر نشستیم و گفتیم، ” این کاری است که می خواهیم انجام دهیم، آیا قبلود می کنید که باهم شریک شویم؟ و آن ها هم به سادگی گفتند خیر.”

آقای Fries نیز به یاد آورد که در آن زمان گفت: ” ما کار های نرم افزاری و شبکه ای را به عهده می گیریم شما هم سخت افزار، و در نهایت باهم شریک می شویم و یک محصول را باهم به بازار عرضه می کنیم.”

بعد از این مدیر عامل مایکروسافت آقای ” بیل گیتس” (Bill Gates) با سونی ملاقات کرد و چنین پیشنهادی را داد. ” آیا می توانیم باهم کار کنیم؟ آیا می توانیم باهم شریک شویم؟” و آنها باز هم جواب منفی دادند.

همینطور حرف های آقای Fries باعث ایجاد سوالاتی شد که آیا مایکروسافت هیچ زمانی برای خرید نینتندو تلاشی انجام داده است؟ یا در کل چنین چیزی در ذهن آن ها بوده است یا خیر. ایشان در این باره چیزی نمی دانستند.

” حقیقتا اگر هر کسی در مایکروسافت در مورد خریدن نیتنندو فکری کرده بود، من از آن با خبر نیستم.”

به گفته‌ی مدیر قبلی بخش Xbox آقای ر” رابی بچ” (Robbie Bach) ،مایکروسافت در نهایت برای رقابت با سونی کنسول Xbox را خود به تنهایی در سال 2001 به بازار عرضه کرد. ایشان همینطور گفتند که اولین Xbox خرج بسیار زیادی برای آن ها داشته بود( پنج میلیارد دلار). این شکستی بود که مایکروسافت می توانست از آن بگذرد زیرا در بازار های دیگر موفق بود.

مایکروسافت تنها شرکتی نبوده است که سعی کرده با دو غول این صنعت همکاری کند. قبل از عرضه ی PS1 سونی و نیتنندو برروی کنسول ” Nintendo PlayStation” کار کردند. نسخه های آزمایشی این کنسول نیز ساخته شدند ولی در نهایت این دو کمپانی، شراکتشان به رقابت تبدیل شد و از هم جدا شدند.

آیا مایکروسافت با سونی و نینتندو برای ساخت کنسول بازی همکاری داشته است؟

(image)

به گزارش و به نقل از ،قبل از اینکه شرکت مایکروسافت در سال 2001 اولین Xbox را عرضه کند؛ این کمپانی سعی کرد تا با دو شرکت سونی و نینتندو برای ساخت کنسولی شراکتی برقرار کند.

داستان هایی مانند این سالهاست که در زبان ها می چرخد و اکنون ما قرار است چیز های بیشتری بدانیم. طی مصاحبه ای با آقای ” اِد فرایس” ( Ed Fries)، از تاسیس کنندگان مایکروسافت، درباره ی شراکت شکست خورده‌ی این شرکت با نینتندو صحبت هایی انجام شد.

ایشان گفتند که مایکروسافت برای ساخت سخت افزار به نیتندو پیشنهاد داد و همچنین گفت که بخش نرم افزاری کنسول(سیستم عامل) و بخش شبکه به مایکروسافت و ویندوز سپرده شود ولی نیتنندو قبول نکرد.

” زمانی که فکر کردیم که Xbox باید ساخته شود، با نینتندو تماس گرفتیم. ما با یکدیگر نشستیم و گفتیم، ” این کاری است که می خواهیم انجام دهیم، آیا قبلود می کنید که باهم شریک شویم؟ و آن ها هم به سادگی گفتند خیر.”

آقای Fries نیز به یاد آورد که در آن زمان گفت: ” ما کار های نرم افزاری و شبکه ای را به عهده می گیریم شما هم سخت افزار، و در نهایت باهم شریک می شویم و یک محصول را باهم به بازار عرضه می کنیم.”

بعد از این مدیر عامل مایکروسافت آقای ” بیل گیتس” (Bill Gates) با سونی ملاقات کرد و چنین پیشنهادی را داد. ” آیا می توانیم باهم کار کنیم؟ آیا می توانیم باهم شریک شویم؟” و آنها باز هم جواب منفی دادند.

همینطور حرف های آقای Fries باعث ایجاد سوالاتی شد که آیا مایکروسافت هیچ زمانی برای خرید نینتندو تلاشی انجام داده است؟ یا در کل چنین چیزی در ذهن آن ها بوده است یا خیر. ایشان در این باره چیزی نمی دانستند.

” حقیقتا اگر هر کسی در مایکروسافت در مورد خریدن نیتنندو فکری کرده بود، من از آن با خبر نیستم.”

به گفته‌ی مدیر قبلی بخش Xbox آقای ر” رابی بچ” (Robbie Bach) ،مایکروسافت در نهایت برای رقابت با سونی کنسول Xbox را خود به تنهایی در سال 2001 به بازار عرضه کرد. ایشان همینطور گفتند که اولین Xbox خرج بسیار زیادی برای آن ها داشته بود( پنج میلیارد دلار). این شکستی بود که مایکروسافت می توانست از آن بگذرد زیرا در بازار های دیگر موفق بود.

مایکروسافت تنها شرکتی نبوده است که سعی کرده با دو غول این صنعت همکاری کند. قبل از عرضه ی PS1 سونی و نیتنندو برروی کنسول ” Nintendo PlayStation” کار کردند. نسخه های آزمایشی این کنسول نیز ساخته شدند ولی در نهایت این دو کمپانی، شراکتشان به رقابت تبدیل شد و از هم جدا شدند.

آیا مایکروسافت با سونی و نینتندو برای ساخت کنسول بازی همکاری داشته است؟