آیا سامسونگ به یک هولدینگ تبدیل می شود؟

یک  در کشور آمریکا به تازگی پیشنهادی را برای شرکت کره ای سامسونگ ارسال نموده و توضیح داده که چرا کارشناسان این موسسه مالی تصور می کنند مستقل شدن بخش های مختلف این کمپانی بزرگ به جذب سرمایه بیشتر در بورس منجر خواهد شد.

به نظر می رسد سرمایه گذاران نیز از چنین پیشنهادی استقبال کرده اند، چرا که به محض انتشار این خبر، سهام سامسونگ الکترونیکس در بورس حدود ۵ درصد رشد کرده است. گفتنی است که صندوق پوشش سرمایه الیوت (Elliott) به عنوان مطرح کننده این پیشنهاد، چیزی در حدود ۶۲ صدم درصد از کل سهام شرکت کره ای را در اختیار دارد.

سامسونگ در واکنش به انتشار این خبر، در بیانیه ای رسمی اعلام کرده است که آنها با جدیت پیشنهاداتی که از طرف سرمایه گذاران ارائه می شود را بررسی خواهد کرد. البته این به معنی پذیرش چنین ایده ای از طرف مقامات عالی رتبه این شرکت نیست.

صندوق پوشش سرمایه الیوت در طرح خود پیشنهاد کرده تا سامسونگ الکترونیکس همانند آلفابت، به یک هولدینگ تبدیل شده و نماد هر کدام از بخش هایش به صورت مستقل وارد بورس آمریکا شود. از دیدگاه آنها این اقدام علاوه بر این که پیچیدگی های سازمانی فعلی را در این کمپانی عظیم کاهش داده و عملکردهای مالی را شفاف می سازد، می تواند سبب افزایش ارزش سهم سهامداران نیز بشود.

The post appeared first on .

آیا سامسونگ به یک هولدینگ تبدیل می شود؟

یک  در کشور آمریکا به تازگی پیشنهادی را برای شرکت کره ای سامسونگ ارسال نموده و توضیح داده که چرا کارشناسان این موسسه مالی تصور می کنند مستقل شدن بخش های مختلف این کمپانی بزرگ به جذب سرمایه بیشتر در بورس منجر خواهد شد.

به نظر می رسد سرمایه گذاران نیز از چنین پیشنهادی استقبال کرده اند، چرا که به محض انتشار این خبر، سهام سامسونگ الکترونیکس در بورس حدود ۵ درصد رشد کرده است. گفتنی است که صندوق پوشش سرمایه الیوت (Elliott) به عنوان مطرح کننده این پیشنهاد، چیزی در حدود ۶۲ صدم درصد از کل سهام شرکت کره ای را در اختیار دارد.

سامسونگ در واکنش به انتشار این خبر، در بیانیه ای رسمی اعلام کرده است که آنها با جدیت پیشنهاداتی که از طرف سرمایه گذاران ارائه می شود را بررسی خواهد کرد. البته این به معنی پذیرش چنین ایده ای از طرف مقامات عالی رتبه این شرکت نیست.

صندوق پوشش سرمایه الیوت در طرح خود پیشنهاد کرده تا سامسونگ الکترونیکس همانند آلفابت، به یک هولدینگ تبدیل شده و نماد هر کدام از بخش هایش به صورت مستقل وارد بورس آمریکا شود. از دیدگاه آنها این اقدام علاوه بر این که پیچیدگی های سازمانی فعلی را در این کمپانی عظیم کاهش داده و عملکردهای مالی را شفاف می سازد، می تواند سبب افزایش ارزش سهم سهامداران نیز بشود.

The post appeared first on .

آیا سامسونگ به یک هولدینگ تبدیل می شود؟