آیا خیابان های آینده انرژی خود را از این موزائیک ها دریافت خواهند کرد؟

تصویری که در بالا مشاهده می کنید می تواند آینده انرژی دنیا باشد و به موزائیک هایی تعلق دارد که توسط شرکتی به نام Solar Roadways ارائه شده اند. این کمپانی بعد از سال ها تحقیق و تلاش (و البته تاخیرهای دقیقه آخر) موفق شده نخستین موزائیک های تولید کننده انرژی خود را به صورت آزمایشی در سندپوینت آیداهو نصب کند.

این کاشی ها علاوه بر نورپردازی های زیبایی که از خود به نمایش خواهند گذاشت قادرند انرژی مورد نیاز آبنماها و رستوران های مستقر در میادین را تامین نمایند.

اضافه نماییم که المنت های گرمایشی هم برای این کاشی ها در نظر گرفته شده؛ بدان معنا که حتی در سردترین روزهای زمستان نیز می توان روی آنها و انرژی تولیدی شان حساب باز کرد. جالب است بدانید شرکت سولار برای اطمینان دادن به افراد و شهرداری ها از بابت عملکرد صحیح این کاشی ها و در نتیجه تبدیل نمودن آنها به مشتری، تصمیم گرفته که فعالیت شان را به صورت نماید.

البته همانطور که مشاهده می کنید این محصول در مقیاسی کوچک نصب شده و قطعا تا پیاده سازی این کاشی ها در خیابان زمان زیادی باقیست. با این همه، با نگاهی به تصویر بالا و البته تصاویر لایو از عملکردشان می توانید اطمینان حاصل کنید که صرفا با طرح های نظری روبرو نیستید و مطمئن باشید که اگر تعداد اندکی کاشی می توانند انرژی مورد نیاز میدان یک شهر را به خودی خود تامین کنند آنگاه بی تردید می توان آنها را در مقیاسی وسیع تر برای تامین انرژی کل شهرها به خدمت گرفت.

The post appeared first on .

آیا خیابان های آینده انرژی خود را از این موزائیک ها دریافت خواهند کرد؟

تصویری که در بالا مشاهده می کنید می تواند آینده انرژی دنیا باشد و به موزائیک هایی تعلق دارد که توسط شرکتی به نام Solar Roadways ارائه شده اند. این کمپانی بعد از سال ها تحقیق و تلاش (و البته تاخیرهای دقیقه آخر) موفق شده نخستین موزائیک های تولید کننده انرژی خود را به صورت آزمایشی در سندپوینت آیداهو نصب کند.

این کاشی ها علاوه بر نورپردازی های زیبایی که از خود به نمایش خواهند گذاشت قادرند انرژی مورد نیاز آبنماها و رستوران های مستقر در میادین را تامین نمایند.

اضافه نماییم که المنت های گرمایشی هم برای این کاشی ها در نظر گرفته شده؛ بدان معنا که حتی در سردترین روزهای زمستان نیز می توان روی آنها و انرژی تولیدی شان حساب باز کرد. جالب است بدانید شرکت سولار برای اطمینان دادن به افراد و شهرداری ها از بابت عملکرد صحیح این کاشی ها و در نتیجه تبدیل نمودن آنها به مشتری، تصمیم گرفته که فعالیت شان را به صورت نماید.

البته همانطور که مشاهده می کنید این محصول در مقیاسی کوچک نصب شده و قطعا تا پیاده سازی این کاشی ها در خیابان زمان زیادی باقیست. با این همه، با نگاهی به تصویر بالا و البته تصاویر لایو از عملکردشان می توانید اطمینان حاصل کنید که صرفا با طرح های نظری روبرو نیستید و مطمئن باشید که اگر تعداد اندکی کاشی می توانند انرژی مورد نیاز میدان یک شهر را به خودی خود تامین کنند آنگاه بی تردید می توان آنها را در مقیاسی وسیع تر برای تامین انرژی کل شهرها به خدمت گرفت.

The post appeared first on .

آیا خیابان های آینده انرژی خود را از این موزائیک ها دریافت خواهند کرد؟