آپدیت آندروید 7.1 نوقا نیز در راه است

کمپانی گوگل اخیرا وعده کرده بود که نسخه مخصوص توسعه دهندگان جدیدترین نسخه آندروید را تا انتهای ماه میلادی جاری، عرضه کند.

آپدیت آندروید 7.1 نوقا نیز در راه است

(image)
کمپانی گوگل اخیرا وعده کرده بود که نسخه مخصوص توسعه دهندگان جدیدترین نسخه آندروید را تا انتهای ماه میلادی جاری، عرضه کند.
آپدیت آندروید 7.1 نوقا نیز در راه است