آمازون قصد دارد افسران پلیس را به پهپاد مجهز کند

کمپانی بزرگ آمازون معتقد است آینده افسرهای پلیس در گرو حرکت به سمت ربات ها نیست و افزودن گجت های هوشمند و کوچک می تواند بسیار مفیدتر باشد.

غول خرده فروشی دنیا پتنتی را به ثبت رسانده که در آن پهپادی بسیار کوچک و قابل هدایت به وسیله فرامین صوتی به تصویر کشیده شده تا نه تنها مامورین و افسران پلیس، بلکه تمام مردمی که حتی قصد دارند محل پارک خودروی خود را پیدا کنند، از آن بهره مند شوند.

این پتنت با بیرون کشیدن مدار و واحد پردازشی از دل پهپاد و قرار دادن آن روی دستگاه جیبی که توانایی اتصال به شانه یا کمر را نیز داشته، در عین ارائه امکانات و تجهیزات کامل و پیشرفته، اندازه پرنده هدایت پذیر مورد بحث را تا حد زیادی کاهش داده است.

به عنوان مثال افسر کنترل ترافیک با فرمان هایی مثل «هدف را تعقیب کن» یا «دنبالم بیا» می تواند در شرایطی بهینه به مدیریت وضعیت ترافیکی پرداخته یا در سناریویی متفاوت، به دنبال یکی از سوژه ها به حرکت در آمده در حالی که خود افسر دنبال متخلف دیگری است.

با وجود اینکه طراحی های مشاهده شده در این پتنت ها به رویکردهای نظامی و پلیسی اشاره دارد، آمازون معتقد است این دستیار هوشمند می تواند در زمینه های متعددی مورد استفاده قرار بگیرد. مثلاً مصرف کننده ای که قصد خرید بلیط یک کنسرت را دارد و دقیقاً از میزان جمعیت رجوع کننده باخبر نیست، می تواند با پرواز این پرنده هدایت پذیر اطلاعات کافی را کسب نماید.

زمانی که آمازون در گام نخست به سرمایه گذاری در زمینه پهپادهای هوشمند پرداخت، قصد داشت محصولات سبک وزن خود را به وسیله آنها به دست مشتریان برساند؛ اما حالا به نظر می رسد بزرگترین خرده فروش اینترنتی دیدگاهی به مراتب خلاقانه تر و هوشمندانه تر دارد.

The post appeared first on .

آمازون قصد دارد افسران پلیس را به پهپاد مجهز کند

کمپانی بزرگ آمازون معتقد است آینده افسرهای پلیس در گرو حرکت به سمت ربات ها نیست و افزودن گجت های هوشمند و کوچک می تواند بسیار مفیدتر باشد.

غول خرده فروشی دنیا پتنتی را به ثبت رسانده که در آن پهپادی بسیار کوچک و قابل هدایت به وسیله فرامین صوتی به تصویر کشیده شده تا نه تنها مامورین و افسران پلیس، بلکه تمام مردمی که حتی قصد دارند محل پارک خودروی خود را پیدا کنند، از آن بهره مند شوند.

این پتنت با بیرون کشیدن مدار و واحد پردازشی از دل پهپاد و قرار دادن آن روی دستگاه جیبی که توانایی اتصال به شانه یا کمر را نیز داشته، در عین ارائه امکانات و تجهیزات کامل و پیشرفته، اندازه پرنده هدایت پذیر مورد بحث را تا حد زیادی کاهش داده است.

به عنوان مثال افسر کنترل ترافیک با فرمان هایی مثل «هدف را تعقیب کن» یا «دنبالم بیا» می تواند در شرایطی بهینه به مدیریت وضعیت ترافیکی پرداخته یا در سناریویی متفاوت، به دنبال یکی از سوژه ها به حرکت در آمده در حالی که خود افسر دنبال متخلف دیگری است.

با وجود اینکه طراحی های مشاهده شده در این پتنت ها به رویکردهای نظامی و پلیسی اشاره دارد، آمازون معتقد است این دستیار هوشمند می تواند در زمینه های متعددی مورد استفاده قرار بگیرد. مثلاً مصرف کننده ای که قصد خرید بلیط یک کنسرت را دارد و دقیقاً از میزان جمعیت رجوع کننده باخبر نیست، می تواند با پرواز این پرنده هدایت پذیر اطلاعات کافی را کسب نماید.

زمانی که آمازون در گام نخست به سرمایه گذاری در زمینه پهپادهای هوشمند پرداخت، قصد داشت محصولات سبک وزن خود را به وسیله آنها به دست مشتریان برساند؛ اما حالا به نظر می رسد بزرگترین خرده فروش اینترنتی دیدگاهی به مراتب خلاقانه تر و هوشمندانه تر دارد.

The post appeared first on .

آمازون قصد دارد افسران پلیس را به پهپاد مجهز کند