آشنایی با نقشه‌ای از بازی Doom 2 که ۳۰۰ ساعت زمان صرف طراحی آن شده است

اگرچه بازی Doom 2 و سایر عناوین مشابه، عناوین قدیمی و کهنه‌ای به نظر می‌رسند، اما هنوز هم مخاطبان فراوانی دارند و از همین‌رو بسیاری از هواداران آن‌ها همچنان مشغول ساختن مواردی نظیر نقشه، ماد و مراحل اضافه برای این بازی‌ها هستند. با این توضیح بد نیست به سراغ نقشه‌ای از بازی Doom 2 برویم که چیزی بیش از ۳۰۰ ساعت زمان صرف طراحی و تولید آن شده است.

نقشه‌ی مذکور که با نام Foursite شناخته می‌شود، توسط یکی از هواداران قدیمی سری Doom به نام بن منسل طراحی شده و متشکل از چهار نقشه یا مرحله‌ی کوچک‌تر است که توسط سازه‌ای راهرو مانند به یکدیگر متصل شده‌اند. تمامی مراحل موجود در این نقشه به شکل تک نفره قابل تجربه کردن هستند و در واقع نقشه‌ی Foursite نوعی کمپین تک‌نفره را در اختیار دوست‌داران بازی Doom2 قرار داده است که تجربه کردن تمام مراحل آن به چیزی بیش از یک ساعت زمان احتیاج خواهد داشت. البته به پایان رساندن تمامی چهار مرحله‌ی موجود در نقشه‌ی Foursite ظرف مدت یک ساعت، تنها در بار چندم تجربه کردن این نقشه امکان‌پذیر است و بر طبق گفته‌های خالق این نقشه، به پایان رساندن کامل آن در تجربه‌ی نخست چیزی نزدیک به سه ساعت به طول خواهد انجامید. جالب این‌جاست که برای طراحی این تجربه‌ی سه ساعته، بن منسل چیزی نزدیک به سیصد ساعت زمان صرف کرده است. در واقع او طی سال گذشته در طول اوقات فراغت خود به طراحی نقشه‌ی Foursite پرداخته و این در حالی است که تا پیش از آن او تجربه‌ی چندانی در زمینه‌ی طراحی نقشه یا مراحل اضافه برای بازی‌های مختلف نداشته است. در مجموع می‌توان ادعا کرد که نقشه‌ی  Foursiteاز طراحی خوبی بهره می‌برد و می‌تواند تجربه‌ی مناسبی را برای دوست‌داران بازی Doom 2 فراهم آورد. به گونه‌ای که هر کدام از چهار مرحله‌ی موجود در این نقشه از طراحی کاملاً متفاوتی برخوردارند و در عین بهره بردن از موانع و پیچش‌های منحصر به خود، امکان رویارویی با دشمنان متفاوتی را هم پیش‌روی تجربه کنندگان خود قرار می‌دهند. حسن ختام ملاقات با این نقشه هم باس قدرتمندی است که امکان رویارویی با آن از طریق یافتن کلید اتاقی فراهم خواهد شد که در هر کدام از چهار مرحله‌ی موجود در نقشه‌ی Foursite می‌توان آن را یافت. به هر حال اگر به تجربه کردن نقشه‌ی Foursite و ملاقات دوباره با بازی Doom 2 علاقه‌مند هستید می‌توانید این نقشه‌ی تک‌نفره را از دانلود نمایید.

 

 

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آشنایی با نقشه‌ای از بازی Doom 2 که ۳۰۰ ساعت زمان صرف طراحی آن شده است

اگرچه بازی Doom 2 و سایر عناوین مشابه، عناوین قدیمی و کهنه‌ای به نظر می‌رسند، اما هنوز هم مخاطبان فراوانی دارند و از همین‌رو بسیاری از هواداران آن‌ها همچنان مشغول ساختن مواردی نظیر نقشه، ماد و مراحل اضافه برای این بازی‌ها هستند. با این توضیح بد نیست به سراغ نقشه‌ای از بازی Doom 2 برویم که چیزی بیش از ۳۰۰ ساعت زمان صرف طراحی و تولید آن شده است.

نقشه‌ی مذکور که با نام Foursite شناخته می‌شود، توسط یکی از هواداران قدیمی سری Doom به نام بن منسل طراحی شده و متشکل از چهار نقشه یا مرحله‌ی کوچک‌تر است که توسط سازه‌ای راهرو مانند به یکدیگر متصل شده‌اند. تمامی مراحل موجود در این نقشه به شکل تک نفره قابل تجربه کردن هستند و در واقع نقشه‌ی Foursite نوعی کمپین تک‌نفره را در اختیار دوست‌داران بازی Doom2 قرار داده است که تجربه کردن تمام مراحل آن به چیزی بیش از یک ساعت زمان احتیاج خواهد داشت. البته به پایان رساندن تمامی چهار مرحله‌ی موجود در نقشه‌ی Foursite ظرف مدت یک ساعت، تنها در بار چندم تجربه کردن این نقشه امکان‌پذیر است و بر طبق گفته‌های خالق این نقشه، به پایان رساندن کامل آن در تجربه‌ی نخست چیزی نزدیک به سه ساعت به طول خواهد انجامید. جالب این‌جاست که برای طراحی این تجربه‌ی سه ساعته، بن منسل چیزی نزدیک به سیصد ساعت زمان صرف کرده است. در واقع او طی سال گذشته در طول اوقات فراغت خود به طراحی نقشه‌ی Foursite پرداخته و این در حالی است که تا پیش از آن او تجربه‌ی چندانی در زمینه‌ی طراحی نقشه یا مراحل اضافه برای بازی‌های مختلف نداشته است. در مجموع می‌توان ادعا کرد که نقشه‌ی  Foursiteاز طراحی خوبی بهره می‌برد و می‌تواند تجربه‌ی مناسبی را برای دوست‌داران بازی Doom 2 فراهم آورد. به گونه‌ای که هر کدام از چهار مرحله‌ی موجود در این نقشه از طراحی کاملاً متفاوتی برخوردارند و در عین بهره بردن از موانع و پیچش‌های منحصر به خود، امکان رویارویی با دشمنان متفاوتی را هم پیش‌روی تجربه کنندگان خود قرار می‌دهند. حسن ختام ملاقات با این نقشه هم باس قدرتمندی است که امکان رویارویی با آن از طریق یافتن کلید اتاقی فراهم خواهد شد که در هر کدام از چهار مرحله‌ی موجود در نقشه‌ی Foursite می‌توان آن را یافت. به هر حال اگر به تجربه کردن نقشه‌ی Foursite و ملاقات دوباره با بازی Doom 2 علاقه‌مند هستید می‌توانید این نقشه‌ی تک‌نفره را از دانلود نمایید.

 

 

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آشنایی با نقشه‌ای از بازی Doom 2 که ۳۰۰ ساعت زمان صرف طراحی آن شده است