آسگاردیا، اولین کشور فضایی که از همه جا شهروند می پذیرد

دانشمندان اولین ملت فضایی را تشکیل دادند، و هر فردی می تواند شهروند آن شود. این کشور آسگاردیا (Asgardia) نام دارد و هدف از تأسیس آن، نجات انسان هاست: از سویی قصد دارد مردمانش را از جنگ و نزاع در فضا محافظت نماید، و از طرفی دیگر آنها را در مقابل تهدیداتی همچون اجسام سرگردان و برخورد با شهاب سنگ یا خرده سیارک ها ایمن سازد.

بنیان گذاران این ملت امیدوارند تأسیس آسگاردیا، اولین گام برای شکل گیری عصری نوین در دوره تحولات فضایی باشد، ضمن اینکه در ادامه قصد دارند موشک نیز به فضا بفرستند.

این کشور، اولین ماهواره اش را در سال 2017 به فضا خواهد فرستاد. پس از آن، آسگاردیا می خواهد دسترسی به فضا را برای اهداف تجاری، علمی و فردی برای تمامی ساکنین کره زمین ممکن سازد.

طرح فوق هفته گذشته در پاریس معرفی شد، و نام آن برگرفته از  است که  (سرکرده ایزدان در اساطیر اسکاندیناوی) بر آن حکومت می کند. پیشنهاد فوق از سوی «ایگور آشوربیلی» مدیر مرکز تحقیقات بین المللی هوافضا در وین و رئیس کمیته علوم فضایی یونسکو ارائه شده است.

ایگور آشوربیلی

«آشوربیلی» می گوید در تأسیس این کشور، دانشمندان، مهندسین، کارآفرینان و متخصصینی از سرتاسر جهان مشارکت داشته اند. به گفته او در صورتی که آسگاردیا به رسمیت شناخته شود، می تواند ارزش های بنیادین مورد توجه دانشمندان را ترویج دهد.

دکتر آشوربیلی در این رابطه اظهار داشت:

آسگاردیا کشوری تمام عیار و مستقل است، و در آینده عضو سازمان ملل خواهد شد. جوهره این ملت، ایجاد صلح در فضاست تا درگیری ها و منازعات کنونی زمین به آسمان ها راه پیدا نکند.

این کشور از نقطه نظر فلسفی نیز منحصر به فرد است، زیرا در خدمت تمامی بشریت قرار خواهد گرفت و توجهی به ملیت قبلی شهروندانش نخواهد داشت.

در همین راستا، تمامی افراد می توانند به مراجعه کرده و در آن ثبت نام نمایند. در حال حاضر این کشور 357073 نفر جمعیت دارد، ضمن اینکه در فرایند نام نویسی فقط لازم است نام، آدرس ایمیل و ملیت خود را اعلام کنید.

The post appeared first on .

آسگاردیا، اولین کشور فضایی که از همه جا شهروند می پذیرد

دانشمندان اولین ملت فضایی را تشکیل دادند، و هر فردی می تواند شهروند آن شود. این کشور آسگاردیا (Asgardia) نام دارد و هدف از تأسیس آن، نجات انسان هاست: از سویی قصد دارد مردمانش را از جنگ و نزاع در فضا محافظت نماید، و از طرفی دیگر آنها را در مقابل تهدیداتی همچون اجسام سرگردان و برخورد با شهاب سنگ یا خرده سیارک ها ایمن سازد.

بنیان گذاران این ملت امیدوارند تأسیس آسگاردیا، اولین گام برای شکل گیری عصری نوین در دوره تحولات فضایی باشد، ضمن اینکه در ادامه قصد دارند موشک نیز به فضا بفرستند.

این کشور، اولین ماهواره اش را در سال 2017 به فضا خواهد فرستاد. پس از آن، آسگاردیا می خواهد دسترسی به فضا را برای اهداف تجاری، علمی و فردی برای تمامی ساکنین کره زمین ممکن سازد.

طرح فوق هفته گذشته در پاریس معرفی شد، و نام آن برگرفته از  است که  (سرکرده ایزدان در اساطیر اسکاندیناوی) بر آن حکومت می کند. پیشنهاد فوق از سوی «ایگور آشوربیلی» مدیر مرکز تحقیقات بین المللی هوافضا در وین و رئیس کمیته علوم فضایی یونسکو ارائه شده است.

ایگور آشوربیلی

«آشوربیلی» می گوید در تأسیس این کشور، دانشمندان، مهندسین، کارآفرینان و متخصصینی از سرتاسر جهان مشارکت داشته اند. به گفته او در صورتی که آسگاردیا به رسمیت شناخته شود، می تواند ارزش های بنیادین مورد توجه دانشمندان را ترویج دهد.

دکتر آشوربیلی در این رابطه اظهار داشت:

آسگاردیا کشوری تمام عیار و مستقل است، و در آینده عضو سازمان ملل خواهد شد. جوهره این ملت، ایجاد صلح در فضاست تا درگیری ها و منازعات کنونی زمین به آسمان ها راه پیدا نکند.

این کشور از نقطه نظر فلسفی نیز منحصر به فرد است، زیرا در خدمت تمامی بشریت قرار خواهد گرفت و توجهی به ملیت قبلی شهروندانش نخواهد داشت.

در همین راستا، تمامی افراد می توانند به مراجعه کرده و در آن ثبت نام نمایند. در حال حاضر این کشور 357073 نفر جمعیت دارد، ضمن اینکه در فرایند نام نویسی فقط لازم است نام، آدرس ایمیل و ملیت خود را اعلام کنید.

The post appeared first on .

آسگاردیا، اولین کشور فضایی که از همه جا شهروند می پذیرد