این روزها متاسفانه بحث نژاد پرستی و خشونت مخصوصا علیه سیاه پوستان در کشورهای خارجی زیاد به چشم می خورد. سری بازی Grand Theft Auto نیز در به نمایش کشیدن دنیای واقعی و اتفاقات آن همیشه پیشتاز بوده اند و سطح جزئیات به کار رفته شده واقعا عالی هستند. این ویدئو جدیدی که در ادامه مطلب […]