آخرین سیستم عامل موبایل اپل روی 54 درصد دستگاه های سازگار نصب شده است

اپل بر اساس داده های به دست آمده در تاریخ 7 اکتبر از اپ استور خود به این نتیجه رسید که نرخ ارتقای به iOS 10 به 54 درصد رسیده است.

این اعداد بر اساس آیفون، آیپد و آیپاد تاچ هایی است که در تاریخ اعلام شده به اپ استور گوگل متصل شده اند. 38 درصد از این دستگاه ها هنوز iOS 8 را دارند در حالی که میزان 8 درصد روی iOS 7 و پایین تر به سر می برند.

مهم ترین قابلیت افزوده شده به سیستم عامل جدید، باز بودن سیری و اپلیکشن Messages برای سرویس های شخص ثالث است. در کنار این مسئله، اپلیکیشن های اپل موزیک، نیوز، مپز و فوتوز نیز آپدیت های مهمی دریافت خواهند کرد.

گرچه 54 درصد رقم رضایت بخشی است اما به نسبت گذشته، سرعت آپدیت کاهش یافته که این نشان از محبوبیت کمتر iOS 10 در میان کاربران دارد. سال گذشته، iOS 9 در کمتر از چهار روز روی 50 درصد دستگاه ها نصب شده بود.

جالب است بدانید که پیش بینی سازمان های پژوهشی بالاتر از این ارقام بوده. برای مثال، دو شرکت AppLovin و Mixpanel پیش بینی کرده بودند که تا پایان ماه سپتامبر، این رقم به 55 درصد برسد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد iOS 10، می توانید .

 

The post appeared first on .

آخرین سیستم عامل موبایل اپل روی 54 درصد دستگاه های سازگار نصب شده است

اپل بر اساس داده های به دست آمده در تاریخ 7 اکتبر از اپ استور خود به این نتیجه رسید که نرخ ارتقای به iOS 10 به 54 درصد رسیده است.

این اعداد بر اساس آیفون، آیپد و آیپاد تاچ هایی است که در تاریخ اعلام شده به اپ استور گوگل متصل شده اند. 38 درصد از این دستگاه ها هنوز iOS 8 را دارند در حالی که میزان 8 درصد روی iOS 7 و پایین تر به سر می برند.

مهم ترین قابلیت افزوده شده به سیستم عامل جدید، باز بودن سیری و اپلیکشن Messages برای سرویس های شخص ثالث است. در کنار این مسئله، اپلیکیشن های اپل موزیک، نیوز، مپز و فوتوز نیز آپدیت های مهمی دریافت خواهند کرد.

گرچه 54 درصد رقم رضایت بخشی است اما به نسبت گذشته، سرعت آپدیت کاهش یافته که این نشان از محبوبیت کمتر iOS 10 در میان کاربران دارد. سال گذشته، iOS 9 در کمتر از چهار روز روی 50 درصد دستگاه ها نصب شده بود.

جالب است بدانید که پیش بینی سازمان های پژوهشی بالاتر از این ارقام بوده. برای مثال، دو شرکت AppLovin و Mixpanel پیش بینی کرده بودند که تا پایان ماه سپتامبر، این رقم به 55 درصد برسد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد iOS 10، می توانید .

 

The post appeared first on .

آخرین سیستم عامل موبایل اپل روی 54 درصد دستگاه های سازگار نصب شده است